Lấy ý kiến phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030

Sáng 5-7, UBND thị xã Sa Pa đã tổ chức hội nghị lấy ý về phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030. Dự có đồng chí Phạm Bình Minh – Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, về phía thị xã Sa Pa dự có đồng chí Vương Trinh Quốc – Chủ tịch UBND thị xã.

Quang cảnh.

Phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của thị xã Sa Pa, được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất từ các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã – phường. Các chỉ tiêu sử dụng đất đã được cân nhắc, tính toán, cân đối kỹ lưỡng để vừa tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được cấp trên phân bổ, vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, hiện trạng sử dụng đất năm 2020, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tiềm năng đất đai, quan điểm khai thác sử dụng đất, định hướng sử dụng đất trên địa bàn, phương án Quy hoạch sử dụng đất của thị xã giai đoạn 2021 – 2030. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất nóng nghiệp của thị xã là 60.437,67 ha, chiếm 88,26% diện tích đất tự nhiên. Đất phi nông nghiệp năm 2020 có diện tích 2.757,20 ha, quy hoạch đến năm 2030 đất phi nông nghiệp có diện tích 4.066,09 ha chiếm 5,94% đất tự nhiên. Năm 2020 đất chưa sử dụng trên địa bàn thị xã là 8.870,41 ha, quy hoạch đến năm 2030 đất chưa sử dụng của thị xã Sa Pa chỉ còn 3.970,05 ha chiếm 5,80% diện tích tự nhiên. Đất đô thị quy hoạch đến năm 2030 với tổng diện tích sử dụng đất là 81,69 ha chiếm 2,01% diện tích tự nhiên.

Thảo luận phương án quy hoạch. 

Trên tinh thần cởi mở, các đại biểu dự đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2030. Các ý kiến tham gia tập trung vào một số nội dung như: Chức năng sử dụng đất của mỗi khu vực; lưu ý tới hiện trạng môi trường, hiện trạng giao thông để quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã hiệu quả, ít tốn kém về đền bù giải phóng mặt bằng, thuận lợi cho các nhà đầu tư; thảo luận về chỉ tiêu sử dụng đất cho ngành nông nghiệp, nông thôn; đất cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; chỉ tiêu sử dụng đất cho lĩnh vực phát triển hạ tầng, giao thông; chỉ tiêu sử dụng đất cho lĩnh vực an ninh - quốc phòng; chỉ tiêu phát triển đô thị và khu dân cư,... nhằm phát huy thế mạnh tiềm năng của thị xã.

Thông qua các ý kiến của các đại biểu, đơn vị tư vấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách; phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra, bổ sung các vị trí đất quy hoạch sao cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả nhất và hoàn thiện bản quy hoạch, tham mưu UBND  thi xã thông qua, trình cấp tỉnh phê duyệt theo kế hoạch.

Hồng Hải ( Trung tâm VH,TT-TT Sa Pa)

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 208,238
  • Tất cả: 1,742,873