Tiếp nhận và phân công công tác đối với Đồng chí Đỗ Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa

Thực hiện Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 05/7/2021, UBND thị xã tổ chức tiếp nhận và phân công công tác đối với đồng chí Đỗ Văn Tân - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự buổi tiếp nhận có các đồng chí Vương Trinh Quốc - Chủ tịch UBND thị xã, Thường trực HĐND, UBND thị xã lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã và lãnh đạo, công chức nhân viên Văn phòng HĐND&UBND thị xã, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

Đ/c Vương Trinh Quốc Chủ tịch UBND thị xã chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Tân và phân công nhiệm vụ trực tiếp giúp Chủ tịch chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Văn hóa - xã hội và các lĩnh vực khác theo phân công nhiệm vụ.

Với nhiệm vụ mới, cương vị mới tập thể UBND thị xã hi vọng đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất trong tập thể để cùng Thường trực UBND lãnh chỉ đạo đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nguyễn Hùng - Văn phòng HĐND & UBND

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 208,349
  • Tất cả: 1,742,984