Hội Nông dân xã Hoàng Liên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 27/7, Hội Nông dân xã Liên Minh, thị xã Sa Pa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự và Chỉ đạo Hội nghị có Lãnh đạo Hội Nông dân thị xã; Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND, UBND xã.

Quang cảnh hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Liên Minh đã bám vào Nghị Quyết Đại Hội các cấp, chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch hoạt động toàn khóa, bám sát các chỉ tiêu của Nghị Quyết, thực hiện tốt các chương trình, nội dung kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tích cực triển khai các Nghị quyết số 04, 05, 06 của BCH Trung ương Hội (khóa VII). Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từ đó tỷ lệ hội viên tham gia vào hội ngày càng cao. Trong giai đoạn 2018-2021 Hội có 08 chi hội truyền thống và 02 Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá nước lạnh. Thực hiện 30 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 18 cuộc kiểm tra công tác Hội; 12 cuộc kiểm tra công tác vay vốn. Hằng năm, số lượng hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Tổ chức 72 buổi tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên 2.000 lượt hội viên tham gia. Tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TW và Quỹ HTND thị xã cho 01 dự án “ Nuôi cá nước lạnh” tại chi Hội thôn Nậm Than, tạo điều kiện cho 8/15 hội viên vay vốn với tổng dư nợ 800 triệu đồng, các hộ vay thực hiện hiệu quả sử dụng vốn, tạo việc làm ổn định. Phối hợp với các Ngân hàng CSXH thị xã duy trì tốt 03 Tổ TK&VV với 125 hộ vay với tổng dư nợ 7.204.486.370 đồng. Hội đã phối hợp với các ngành triển khai và tiếp nhận các dự án tạo việc làm cho hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn xã như: Chăn nuôi, Thủy sản, cây ăn quả, trồng cây, Dưa bao tử, ớt, …. Các phong trào nông dân, nông thôn luôn được quan tâm và trú trọng, ngày càng nhiều những mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, cách làm hay, xuất hiện nhiều gương làm kinh tế điển hình, đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương (điển hình như hộ Ông Nguyễn Danh Minh, Bà Nguyễn Thị Thủy, thôn Bản Sài, ….), vai trò của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao. Ngoài ra, vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua đánh giá kết quả kết quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu và xác định các giải pháp trọng tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại đã đề ra. Trong đó, giai đoạn 2021-2023, Hội nông dân xã Liên Minh phấn đấu kết nạp hội viên mới, bình quân mỗi năm từ 05 hội viên trở lên; Hàng năm giới thiệu cho đảng, hội viên ưu tú tham gia lớp tìm hiểu về đảng 02 hội viên, và hội viên được kết nạp đảng viên mới 01 đảng viên trở lên; 100% cán bộ hội đều được tập huấn nghiệp vụ công tác hội; Tiếp tục nhân rộng và xây dựng các mô hình dân vân khéo, các mô hình sạch nhà tốt ruộng và thành lập mới từ 2 đến 3 Tổ Hội, Chi Hội nghề nghiệp. Phấn đấu hàng năm số hộ đăng ký hộ SXKDG các cấp từ 30% trở lên so với tổng số hội viên, đạt 50% so với số hội viên đã đăng ký. hàng năm có 90% hộ nông dân đăng ký Gia đình văn hóa, phấn đấu đạt gia đình văn hóa đạt trên 85% hộ đăng ký. Xây dựng các mô hình hay, cách làm mới, hiến kế trong công tác Hội và phong trào nông dân; nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, giảm tỷ lện hộ nghèo và thoát nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn, … duy trì tốt xã Nông thôn mới, cùng với hệ thống Chính trị và nhân dân xây dựng xã Liên Minh trở thành xã Nông Thôn mới nâng cao năm 2021.

Giàng Tình (Hội ND thị xã Sa Pa)

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 208,381
  • Tất cả: 1,743,016