Trung tâm chính trị: Khai mạc lớp bồi bưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp Đảng

Sáng 16/8, Trung tâm Chính trị Thị Sa Pa phối hợp với cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, tổ chứuc khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới kết nạp đợt III năm 2021. Dự khai mạc có đồng chí Thào A Sinh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phùng Mạnh Khang – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị.

Đại biểu dự khai mạc.

Trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên được tiếp thu 10 bài trong chương trình Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, như: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

Giờ lên lớp.

Ngoài ra các học viên tham gia lớp bồi dưỡng còn được tiếp thu thêm   chuyên đề bổ trợ: Một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Thị xã. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị công tác xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19, học viên được chia thành 02 lớp học.

Nguyễn Minh Thủy

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 235,406
  • Tất cả: 1,770,041