Thường trực HĐND thị xã tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 10

Chiều ngày 22/9/2021, Thường trực HĐND thị xã tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 10, Đ/c Phan Đăng Toàn - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị, tham dự Hội nghị có đ/c Vương Trinh Quốc - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đ/c Lê Mạnh Hảo - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; lãnh đạo các Ban HĐND thị xã và Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động tháng 9, đề xuất nội dung chương trình hoạt động tháng 10; các ban HĐND thị xã báo cáo kết quả các cuộc giám sát, báo cáo tiến độ biên soạn Sổ tay đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong tháng 9, Thường trực HĐND đã chỉ đạo, đôn đốc và điều hòa các hoạt động của HĐND đảm bảo theo Luật định và quy chế hoạt động; các ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND thị xã đã triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung, kế hoạch đề ra. Hoạt động giám sát, khảo sát đã được chỉ đạo tổ chức triển khai đảm bảo theo quy định. Trong tháng, Thường trực HĐND đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thành lập 02 đoàn giám sát, trong đó 01 cuộc tổ chức giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Ngũ Chỉ Sơn và Hoàng Liên; 01 cuộc giám sát việc thực hiện các dự án phát triển sản xuất năm 2021; hiện đang tổ chức giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Ngũ Chỉ Sơn và Hoàng Liên. Lũy kế từ đầu năm đến nay Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã tổ chức xong được 02 cuộc giám sát, 05 cuộc khảo sát. Đã ban hành kế hoạch, đang giám sát và chuẩn bị giám sát 03 cuộc.

Công tác thẩm tra, thỏa thuận được thực hiện kịp thời đảm bảo phân khai nguồn vốn cho các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Tổ chức khảo sát các dự án đầu tư trước khi cho ý kiến thỏa thuận đối với các danh mục, dự án đầu tư do UBND thị xã đề xuất đảm bảo sát với tình hình thực tế, trên cơ sở thẩm tra của các Ban, ý kiến tham gia các thành viên Thường trực, trong tháng 9 Thường trực HĐND thị xã đã tiến hành xem xét và cho ý kiến thỏa thuận đối với 8 tờ trình của UBND thị xã về bổ sung kinh phí, đầu tư các công trình, dự án với kinh phí 14.273.685.000 đồng . Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, trong tháng 9  tiếp công dân đột xuất 04 lượt, tiếp nhận 01 đơn thư về đề nghị, kiến nghị của công dân xã Hoàng Liên đã giao cho các cơ quan xử lý, giải quyết. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số khó khăn, tồn tại đó là: Trong quá trình giám sát tại các đơn vị việc chuẩn bị nội dung phục vụ giám sát còn chưa đảm bảo yêu cầu dẫn đến chất lượng các cuộc giám sát chưa cao; việc tham mưu phối hợp triển khai các hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trên địa bàn còn hạn chế, việc duy trì chế độ báo cáo định kỳ của các xã, phường chưa đảm bảo theo quy định...

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Mạnh Hảo - Phó Chủ tịch HĐND thị xã, báo cáo bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến công tác giám sát, tham gia các hoạt động giao ban 2 cấp HĐND do tỉnh tổ chức; đồng chí Vương Trinh Quốc - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị HĐND thị xã bổ sung nội dung vào chương trình tháng 10 tổ chức phiên họp chuyên đề để UBND thị xã báo cáo kỳ họp thông qua dự án khu dân cư Giàng Tra, đồng thời đề nghị HĐND thị xã nghiên cứu tổ chức giám sát chuyên đề một số dự án, công trình do xã làm chủ đầu tư; giám sát việc thực hiện chi trả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đối với các Ban HĐND cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và đề nghị Thường trực HĐND cho ý kiến thống nhất, bổ sung một số nội dung trương trình hoạt động tháng 10 cho phù hợp.

Phát biếu kết luận, đồng chí Phan Đăng Toàn - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận các ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã, các Ban HĐND thị xã tiếp thu ý kiến của các thành viên và đại biểu dự họp hoàn thiện báo cáo giám sát, báo cáo kết quả hoạt động tháng 9, phương hướng hoạt động tháng 10 trình Thường trực HĐND thị xã ký ban hành theo quy định; giao Ban pháp chế đưa vào kế hoạch giám sát công tác giải quyết đơn tư, phân loại và xử lý đơn; Ban Kinh tế - xã Hội tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát các công trình do các xã làm chủ đầu tư (lựa chọn một số công trình) và giám sát việc chi trả kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. 

Đối với các kiến nghị, đề xuất: Thống nhất tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua quy hoạch khu dân cư Giàng Tra theo đề nghị UBND thị xã trong tháng 10; xây dựng kế hoạch triển khai Hội nghị giao ban 2 cấp huyện cấp xã vào cuối tháng 10/2021. Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã, các Ban HĐND thị xã tham mưu chuẩn bị và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; rà soát kỹ, tham mưu cấp kinh phí kịp thời trong năm 2021 và dự toán kinh phí hoạt động năm 2022; định mức chi đảm bảo hoạt động HĐND theo đúng Nghị quyết số 18/2021 ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai. Đối với phương án đề xuất của Ban Kinh tế - xã Hội thống nhất tên gọi: Sổ tay Nghiệp vụ công tác Hội đồng nhân dân thị xã - HĐND các xã, phường. Các Ban HĐND, Văn phòng HĐND&UBND thị xã rà soát các nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp cuối năm 2021, căn cứ chương trình hoạt động tháng 10 rà soát tham mưu cho Thường trực HĐND thị xã triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

 

 

Văn Hùng-VP HĐND&UBND
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 235,384
  • Tất cả: 1,770,019