Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thị xã Sa Pa họp đánh giá công tác hoạt động của Cổng Thông tin điện tử 09 tháng đầu năm 2021

Ngày 08/10/2021, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thị xã Sa Pa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử trong 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm.

Ảnh: Đ/c Đỗ Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện Văn bản số 5572/CV-HĐBT ngày 03/12/2020 của Hội đồng biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai về việc hợp nhất Cổng TTĐT cấp huyện; Căn cứ Quy chế số 25-QC/TU ngày 21/9/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về Quy chế tạm thời tổ chức, quản lý hoạt động Cổng thông tỉn điện tử tỉnh Lào Cai và các Cổng thông tin điện tử thành phần; UBND thị xã Sa Pa đã ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về việc thành lập Ban Biên tập Cổng TTĐT thị xã trên cơ sở hợp nhất Cổng TTĐT thị xã và Cổng TTĐT Thị ủy Sa Pa, với chủ trương về một đầu mối, tên miền truy cập duy nhất là http://www.sapa.laocai.gov.vn theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Ban hành Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 về việc ban hành quy chế hoạt động của Cổng TTĐT thị xã. Trong đó quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử thị xã Sa Pa. Các thành viên Ban biên tập, đội ngũ Cộng tác viên trên địa bàn thị xã Sa Pa đã triển khai tốt việc cung cấp thông tin, hình ảnh, bài viết theo đúng quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử.

Trong 09 tháng đầu năm Cổng Thông tin điện tử thị xã đã hoạt động tích cực và đạt được hiệu quả cao cụ thể: Việc tiếp nhận và trả lời câu hỏi trên chuyên mục Hỏi – Đáp, Cổng TTĐT thị xã được Hội đồng Biên tập Cổng TTĐT tỉnh đánh giá là thực hiện rất tốt và xếp loại đứng thứ 3/37 đơn vị của tỉnh. Công tác phát triển thông tin, bài viết cho Cổng đã được tích cực triển khai và  cung cấp thường xuyên, đến hết 30/9/2021 Cổng TTĐT thị xã Sa Pa đã thu hút được trên 221.857 lượt độc giả truy cập vào Cổng TTĐT. Đã thực hiện việc đăng tải 1250 tin, bài trên cổng, đưa tin về các hoạt động của Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND và các lĩnh vực hoạt động của thị xã; đã cập nhật 624 văn bản trên chuyên mục và các chuyên mục khác của Cổng TTĐT như: Thông báo, thi đua - khen thưởng, quyết định xử lý vi phạm. Được Hội đồng biên tập tỉnh đánh giá là thực hiện rất tốt và đứng vị trí thứ 1/63 Cổng thành viên. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đã được quan tâm chú trọng, trong 09 tháng đầu năm 2021, cổng thông tin điện tử của thị xã không để trường hợp làm mất, lộ bí mật nhà nước hoặc sai phạm phải xử lý về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Dữ liệu được đảm bảo toàn vẹn không có trường hợp mất mát ảnh hưởng đến trang Cổng thông tin điện tử thị xã.

Bên cạnh những kết quả tích cực mà Cổng Thông tin điện tử thị xã đã đạt được thì cũng còn có một số khó khăn, tồn tại, vướng mắc như: Một số bài viết được đăng tải có nội dung và chất lượng chưa sâu, chưa thể hiện được tính nổi bật, thời sự; các nội dung liên quan đến lĩnh vực Văn hóa, Du lịch vẫn chưa được cung cấp đầy đủ nên dữ liệu, thông tin còn ít và thiếu.

Sau khi nghe báo cáo kết quả và ý kiến tham gia của các thành viên Ban biên tập Cổng thông tin đồng chí Đỗ Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã kết luận cuộc họp và đưa ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong 03 tháng cuối năm 2021 và năm 2022, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc triển khai một số nội dung cụ thể: Chỉnh sửa giao diện, tạo nét mới cho Cổng thông tin điện tử, đảm bảo thu hút được đông đảo người dân, khách du lịch vào tìm hiểu, tra cứu thông tin. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ Ban biên tập cổng, đội ngũ cộng tác viên, đội ngũ cán bộ vận hành Đài truyền thanh cơ sở, đội ngũ cán bộ vận hành các trang Fanpage,...  

Nguyễn Mạnh - Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 235,519
  • Tất cả: 1,770,154