Tổng kết công tác dân tộc, công tác tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Chiều ngày 12-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND thị xã, đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc, công tác tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; tham dự còn có lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn và các điểm cầu các xã, phường.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2021, tuy bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid, nhưng đời sống kinh tế, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn cơ bản ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc được triển khai kịp thời; công tác giảm nghèo được quan tâm đầu tư có hiệu quả. Công tác bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy; công tác giáo dục giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực; Đồng bào các dân tộc an tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2021, Ban Chỉ đạo các cấp chủ yếu tuyên truyền bằng hình thức lồng ghép tại các hội nghị của xã, thôn, tại các trường học với tổng số 221 cuộc với tổng số 17.795 lượt người tham gia tại 07 đơn vị xã, phường. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện đề án trong năm 2021 tổ chức 01 cuộc cho 226 lượt người do phòng Tư Pháp chủ trì thực hiện. Xây dựng đĩa tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống bằng 2 thứ tiếng Mông, Dao, tuyên truyền trên xe thông tin lưu động trên địa bàn thị xã, nhất là các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai và duy trì 05 mô hình và 02 câu lạc bộ chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Trong năm 2021 có 67 trường hợp tảo hôn diễn ra chủ yếu ở dân tộc Mông: 64 người chiếm 95,5%; dân tộc Dao: 3 người chiếm 4,5% tăng 22 trường hợp so với năm 2020, trong đó tảo hôn khi còn ở cấp THCS là: 27 trường hợp chiếm 40,3%. Vận động thành công 22 trường hợp không thực hiện hành vi tảo hôn. Trong năm không có trường hợp nào thực hiện hành vi hôn nhân cận huyết thống.

Năm 2021, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã đã tham mưu UBND thị xã ban hành các chương trình, kế hoạch, quyết định, quy chế và công văn hướng dẫn phối hợp với các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện. Việc củng cố, kiện toàn trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã được chú trọng. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật thị xã, tuyên truyền viên pháp luật các xã, phường được củng cố, kiện toàn, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu hiện nay. Tổ chức thành công 02 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật với 235 lượt người tham dự, cấp phát 235 bộ tài liệu.

Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận những tồn tại và khó khăn trong công tác dân tộc, công tác tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và hội đồng phối phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và nhiệm vụ trong năm 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Tân - Phó chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Đỗ Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND thị xã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác dân tộc, công tác tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và hội đồng phối phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm vừa qua, về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các phòng ban, các xã phường tập chung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn; Lồng gép các chương trình mục tiêu, phân bổ nguồn vốn kịp thời hiệu quả; rà soát kỹ các công trình, dự án đầu tư để đảm bảo đem lại hiệu quả cao. Với công tác phối phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường tuyên truyền pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật; quan tâm xây dựng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đối với công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng chí Đỗ Văn Tân phó chủ tịch UBND đề nghị cần phải tập chung tuyên truyền đến người dân những ảnh hưởng của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là tuyên truyền trong nhà trường. Các xã phường phải kịp thời thông tin và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt thôn và xóa bỏ các thủ tục lạc hậu tại địa phương.

Hồng Hải (Trung tâm VH,TT-TT Sa Pa)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 232,482
  • Tất cả: 2,117,691