Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2022

Sáng 28/6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Thị xã Sa Pa khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 (Khóa 1) năm 2022.

Dự có đồng chí Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã; đồng chí Phùng Mạnh Khang, UV BTV Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Thị xã; Lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Sa Pa.

Quang cảnh khai mạc.

Trong thời gian 4 ngày, từ 28/6 – 1/7/2022, 120 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, DQTV, LLDBĐV. Xây dựng, quản lý LLDQTV và LLDBĐV trong tình hình mới…

Đồng chí Đỗ Văn Tân, Phó chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu, đồng chí Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã nhấn mạnh: Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 đạt hiệu quả, các giảng viên cần lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức phù hợp, chú trọng phần vận dụng thực tiễn đối với tình hình cơ quan, đơn vị để giúp người học những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Đối với học viên cần phải chấp hành tốt các quy định của ban tổ chức, lớp học. Ngoài giờ học trên lớp học viên phải tự nghiên cứu, tham khảo tài liệu bổ sung kiến thức, vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ QP – AN ở cơ sở theo tựng đơn vị công tác.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn thị xã nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trước tình hình mới. Những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Tuấn Nguyễn (Trung tâm VH,TT-TT Thị xã Sa Pa)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 373,518
  • Tất cả: 2,258,727