NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC TIẾP DÂN TẠI TRỤ SỞ BAN TIẾP CÔNG DÂN THỊ XÃ SA PA

Công tác tiếp công dân là một nhiệm vụ chính trị quan trọng ngày càng gia tăng và phức tạp , các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng tại các Dự án lớn trên địa bàn thị xã.  Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy - HĐND-UBND tỉnh, Thường trực Thị ủy, UBND thị xã đã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân. Ngay cả trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thực hiện giãn cách tuy không tổ chức trực tiếp tiếp công dân nhưng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tiếp nhận qua đường công văn, bưu điện vẫn được xử lý và giải quyết đảm bảo đúng tiến độ quy định.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành Ủy ban nhân dân thị xã luôn bám sát nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh để triển khai chỉ đạo kịp thời, sát sao với nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; Các chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra tỉnh đều được triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả trong công tác này.

Ảnh minh họa một buổi tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thị xã

Công dân đến Trụ sở Tiếp Công dân của thị xã được tiếp đảm bảo đúng quy định, việc tiếp công dân của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã, Ban Tiếp công dân thị được duy trì thường xuyên, đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả, Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân được bố trí bàn họp khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ, nội quy trụ sở tiếp công dân được niêm yết công khai tại, có thông báo và phân công lịch trực rõ ràng, cử cán bộ trực các ngày trong tuần tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị.

Tại Ban Tiếp công dân có Trưởng ban tiếp công dân và 01 công chức được phân công thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Các đề nghị, kiến nghị của công dân được tiếp nhận và vào sổ tiếp công dân và sổ phân loại đơn theo đúng quy định, đảm bảo tất cả các đề nghị, kiến nghị của công dân đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời.  Năm 2021 được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thị xã mới đầu tư thêm phòng chờ tiếp công dân để công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được tiếp đón, đảm bảo về an ninh trật tự và mỹ quan nhất là đối với các đoàn đông người.

 Lịch tiếp công dân định kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã và niêm yết tại trụ sở Ban tiếp công dân thị xã theo đúng quy định Qua công tác tiếp dân, các đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân cơ bản được xem xét, giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật . Thông qua các buổi tiếp dân có nhiều khó khăn, vướng mặc của công dân đã được Lãnh đạo UBND thị xã lắng nghe, tiếp thu ý kiến một cách nghiêm túc, có nhiều sự việc được giải quyết ngay đảm bảo được quyền lợi chính đáng của nhân dân từ đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ an ninh chính trị tại địa phương.

Công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của thị xã được tiếp theo đúng quy định đạt tỉ lệ 100%. Việc tiếp công dân của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã, Ban tiếp công dân thị xã và UBND các xã, phường được duy trì thường xuyên đã đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, các ý kiến, kiến nghị của công dân đã được giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên trên địa bàn thị xã hiện nay đã và đang được đầu tư triển khai nhiều dự án lớn để thực hiện những mục tiêu phát triển Kinh tế- Xã hội, do đó phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án... Do đó không tránh khỏi những phát sinh khiếu kiện đơn thư phức tạp, khiếu nại tố cáo kéo dài, đơn thư gửi vượt cấp và gửi cùng lúc nhiều nơi, nhiều lần tác động ảnh hưởng không tốt đến trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là một khó khăn, thách thức không nhỏ đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thị xã.

Kim Oanh - Ban TCD
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 373,552
  • Tất cả: 2,258,761