HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ XỬ LÝ VPHC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 118/2021/NĐ-CP VÀ CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XLVPHC GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2021/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SA PA NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND thị xã Sa Pa về triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thị xã Sa Pa. Ngày 27/6/2022, UBND thị xã Sa Pa tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý VPHC theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và chế độ áp dụng biện pháp XLVP giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP. Tham dự, khai mạc hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Tân-Phó chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, Đ/c Lê Thị La –Phó trưởng Phòng Văn bản Quy phạm pháp luật – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, cấp huyện gồm: lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã, người có thẩm quyền xử phạt thuộc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã, công an thị xã, kiểm lâm thị xã…; cấp xã có Lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp- Hộ tịch, Công chức địa chính xây dựng, Công an các xã, phường trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị triển khai các nội dung về Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP, ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị đồng chí Đỗ Văn Tân - Phó chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Công tác xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước để duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước, là vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống nhân dân, có ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên bên canh đó, công tác kiểm tra lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính ở một số cơ quan, đơn vị và cơ sở trên địa bàn thị xã vẫn còn những hạn chế, vướng mắc, sai sót điển hình như: Biên bản VPHC được lập chưa đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật; biên bản lập còn nhiều thiếu sót chưa ghi căn cứ lập biên bản VPHC, nội dung vi phạm hành chính không nêu rõ thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm tại các điều, khoản, điểm pháp luật chuyên ngành; không điền đầy đủ thông tin người vi phạm……Nhận thấy điều đó, Phòng Tư pháp thị xã Sa Pa tham mưu cho UBND thị xã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và chế độ áp dụng biện pháp XLVPHC giáo dục tại xã phường, thị trấn theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP trên địa bàn thị xã Sa Pa nhằm giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã được trang bị thêm các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, địa phương; giúp cho việc giải quyết, xử lý các vi phạm hành chính được thực hiện bảo đảm đúng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thông qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Sa Pa nhằm giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã nắm vững các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân./.

Nguyễn Thị Nga - Phòng Tư pháp
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 373,776
  • Tất cả: 2,258,985