Phòng tư pháp thực hiện kiểm tra công tác Tư pháp tại các xã trên địa bàn

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động tư pháp trên địa bàn thị xã Sa Pa, Phòng Tư pháp thị xã đã xây dựng Kế hoạch về kiểm tra toàn diện việc thực hiện hiệm vụ công tác tư pháp năm 2022 tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Sa Pa (số liệu kiểm tra 06 tháng đầu năm 2022), thời gian kiểm tra từ ngày 07/7/2022 đến ngày 08/7/2022 tại 02 xã gồm: Liên Minh và Mường Hoa.

Ông Sùng S Sáu - Trưởng phòng phát biểu kết luận kiểm tra tại xã Mường Hoa

Phòng Tư pháp đã tập trung kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mảng công tác trọng tâm của ngành như: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; hộ tịch, chứng thực; theo dõi thi hành pháp luật và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.

Qua kiểm tra cho thấy cấp ủy, UBND các xã đã quan tâm triển khai các hoạt động công tác tư pháp trên địa bàn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân giải quyết các thủ tục hành chính liên quan về hộ tịch, chứng thực, nhu cầu tìm hiểu pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp ở cơ sở cũng còn một số hạn chế như: Một số hồ sơ đăng ký hộ tịch còn sai sót trong quá trình thẩm định hồ sơ như thừa, thiếu thành phần hồ sơ, ghi thông tin trong sổ hộ tịch còn có sai sót chưa theo hướng dẫn; việc hoàn thiện sắp xếp hồ sơ khai sinh năm 2022 chưa đảm bảo theo quy định; việc sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch năm 2022 chưa đúng quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp; việc triển khai thực hiện liên thông TTHC còn chưa đảm bảo, mới chỉ thực hiện việc liên thông TTHC về đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; …

Thông qua các buổi kiểm tra, Phòng đã kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ công tác tư pháp cho cán bộ tư pháp hộ tịch của các xã; trao đổi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp. Tại mỗi xã được kiểm tra, Phòng Tư pháp thị xã đã trực tiếp trao đổi lãnh đạo UBND xã nghiêm túc chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế đã chỉ ra, đồng thời chỉ đạo công tác tư pháp ở cơ sở trong thời gian tới hoạt động hiệu quả hơn./.

Hà Thị Vui - Phòng Tư pháp
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 373,604
  • Tất cả: 2,258,813