Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai tổ chức thẩm định thực tế và đánh giá lần 1 đợt 2 năm 2022 tại thị xã Sa Pa

Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 14/7/2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Sa Pa - Cơ quan thường trực Chương trình OCOP thị xã Sa tổ chức thẩm định thực tế đánh giá lần 1 đợt 2 năm 2022 tạ thị xã Sa Pa.

Hội đồng thẩm định tỉnh chấm điểm cá sản phẩm tham gia chương trình của thị xã Sa Pa

Năm 2022, nhằm tiếp tục triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP), UBND thị xã Sa Pa đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 07/02/2022 triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) năm 2022; Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thị xã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 139/KH-HĐĐGXH ngày 29/3/2022 về tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2022 trên địa bàn thị xã Sa Pa. Đồng thời Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thị xã tổ chức đánh giá, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá đối với 08 sản phẩm thuộc 03 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCCOP đợt 1 năm 2022, cụ thể: Sản phẩm Đông trùng hạ thảo Sa Pa (tươi) và Đông trùng hạ thảo Sa Pa (khô) của Công ty TNHH MTV TraphacoSapa; Sản phẩm Xúc xích cá Tầm Sa Pa, Chả cá Tầm Sa Pa, Cá Tầm Sa Pa cắt khúc, Viên thả lẩu cá Hồi Sa Pa của HTX nuôi trồng chế biến thủy sản cá Hồi, cá Tầm Thức Mai; Sản phẩm Nấm hương Sa Pa (tươi) và Nấm Hương Sa Pa (khô) của Công ty TNHH Hà Lâm Phong.

Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế cơ sở đối với các sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng đợt 2 .

Trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký các sản phẩm tham gia dự thi Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đợt 1 năm 2022 của UBND thị xã Sa Pa. Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 14/7/2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Sa Pa tổ chức thẩm định thực tế và đánh giá lần 1 đợt 2 năm 2022 tại thị xã Sa Pa

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tiến hành kiểm tra vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, đối chiếu giữa hồ sơ đăng ký với thực tế, tổ chức rà soát số điểm cấp huyện chấm các sản phẩm theo đúng Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ… Kết thúc cuộc họp các Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh sẽ tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh để tham mưu triển khai các nội dung theo quy định./.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 373,563
  • Tất cả: 2,258,772