Đảng ủy phường hàm rồng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

    Chiều ngày 09/8/2022 Đảng ủy phường Hàm Rồng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ và các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng ủy. Dự Hội nghị có đồng chí chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy. Đồng chí Giàng A Sàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

    Tại hội nghị, Đảng ủy phường Hàm Rồng tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể cấp ủy trong đợt triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tại hội nghị cũng đã kiểm điểm đến từng cá nhân các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành đảng ủy phường.

Tập thể Đảng ủy luôn đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan; đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh, thị xã, đặc biệt là trong việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với trách nhiệm cao. Đảng ủy, chính quyền đã có nhiều biện pháp tập trung quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai tổ chức thực hiện.

     Phát huy sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính; Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo của chính quyền; phân công cán bộ bám sát địa bàn; xác định rõ việc trọng điểm để chỉ đạo giải quyết, nhất là những vụ việc bức xúc, nổi cộm.

    Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sống vật chất tinh thần Nhân dân từng bước được nâng lên. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân thẳng thắn, cầu thị, khách quan, kết hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm đã có tác dụng cảnh báo, răn đe và phòng ngừa sai phạm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

    Việc tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”  là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hoá” trong nội bộ” và được coi là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

    Qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, viên chức, ngời lao động; các đảng viên đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình nhằm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chi bộ, góp phần xây dựng Chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

Nguyễn Hiền (Phường Hàm Rồng)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 414,485
  • Tất cả: 2,299,694