Phường Hàm Rồng đã triển khai công tác tiêm phòng vắc xin kỳ II năm 2022 cho đàn gia súc, gia cầm

Thực hiện kế hoạch 58-KH/UBND ngày 14/2/2022 của UBND thị xã Kế hoạch triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc năm 2022 trên địa bàn thị xã Sa Pa, Văn bản số 09/CV-TY ngày 17/8/2022 của Trạm Thú y thị xã Sa Pa về việc tổ chức tiêm phòng và hướng dẫn sử dụng vắc xin cho gia súc. Từ ngày 20/8 Phường Hàm Rồng đã triển khai công tác tiêm phòng vắc xin kỳ II cho đàn gia súc, gia cầm. Theo phân bổ và căn cứ số lượng gia súc, gai cầm trên địa bàn;  cả năm 2022 toàn phường được cấp  tổng số liều vắc xin: 700 liều Lở mồm long móng trâu bò, 700 liều tụ huyết trùng trâu, bò, 700 liều tụ huyết trùng lợn, 700 liều dịch tả lợn và 350 liều Dại. Việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm được chia làm 2 kỳ cụ thể kì I vào khoảng tháng 3-5 và kỳ II khoảng tháng 8-10 hàng năm.  

Tiêm phòng vắc xin đạt tỷ lệ bảo hộ cho đàn gia súc, gia cầm và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên để phòng bệnh hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm, tạo thuận lợi để chăn nuôi phát triển ổn định, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Từng bước đẩy lùi và tiến tới thanh toán các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh lây truyền sang người nhằm giảm tối đa thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước do dịch bệnh gây ra. Vì vậy, để triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022 UBND phường Hàm Rồng đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 Kiện toàn ban chỉ dạo tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia câm năm 2022. Ban hành kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/3/2022 triển khai công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022  phường Hàm Rồng. Thông báo số 131/TB-UBND ngày 17/3/2022 thông báo phân công nhiệm vụ BCĐ tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022. UBND phường chỉ đạo công chức phụ trách Nông lâm nghiệp phối hợp với thú y viên xây dựng và ban hành lịch tiêm cụ thể của từng tổ dân phố; các thành phần tham gia tổ tiêm phòng cũng được phân công gửi đến từng tổ dân phố và phát trên loa truyền thanh để người dân nắm được thực hiện việc xích nhốt gia súc, gia cầm để tạo điều kiện thuận lợn cho việc tiêm phòng. Thành phần tổ công tác tiêm phòng gồm có cán bộ đoàn thể phụ trách tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; Thú y viên phụ trách tiêm phòng và Địa chính NLN phụ trách chung ghi chép sổ sách tiêm phòng. Do đặc điểm địa hình của phường phức tạp, tập quán chăn thả gia súc, vì vậy trâu bò chăn thả ở xa phải thực hiện tiêm phòng vào sáng sớm (5h00 -8h00) và chiều tối (17h00-19h00); vì vậy tổ công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên do sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND phường Hàm Rồng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, tổ tiêm phòng đã thực hiện sớm và hoàn thành cá chỉ tiêu tiêm phòng theo kế hoạch. Đối với tiêm phòng kỳ I, đến ngày 19/5/2022 phường Hàm Rồng đã hoàn thành công tác tiêm phòng với kết quả cụ thể như sau: Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò 350/350, Vắc xin lở mồm long móng 350/350, vắc xin Tụ huyết trùng lợn 350/350, vắc xin tả lợn 350 liều, vắc xin Dại chó, mèo 350/350 (riêng vắc xin Dại chó, mèo đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của cả năm). Kỳ II được triển khai sớm từ 20/8/2022 với số lượng: Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò 350 liều, Vắc xin lở mồm long móng 350 liều, vắc xin Tụ huyết trùng lợn 350 liều, Vắc xin tả lợn 350 liều; đồng thời chỉ đạo các Tổ tiêm phòng phải hoàn thành kỳ II trước 30/9/2022./.

Lê Hạnh - Phường Hàm Rồng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 517,923
  • Tất cả: 2,403,132