Đoàn công tác HĐND tỉnh giám sát công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn thị xã Sa Pa

Sáng 6-9, Đoàn công tác của HĐND do đồng chí Lưu Thị Hiên – Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn đã tới xã Tả Phìn để kiểm tra công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cơ sở vật chất văn hóa, cùng đi có đồng chí Đặng Văn Kỳ, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh.

Làm việc với đoàn công tác về phía thị xã Sa Pa có đồng chí Lê Mạnh Hảo – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã; đồng chí Đỗ Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin; lãnh đạo Trung tâm VH,TT-TT thị xã.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện nay trên địa bàn thị xã Sa Pa có tổng số 12 di sản văn hóa phi vật thể, 08 di tích lịch sử văn háo và danh lam thắng cảnh, trong đó 12 di sản văn hóa phi vật thể được xếp  hạng là di sản văn háo phi vật thể cấp quốc gia, 04 di tích danh thắng được xếp hạng là di tích cấp Quốc gia; 03 di tích ( Đền) lịch sử văn hóa là di tích cấp tỉnh, 01 di tích danh thắng là di tích cấp tỉnh. Thời gian vừa qua công tác quản lý bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, cơ sở vật chất văn hóa phục vụ phát triển du lịch góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn được thị xã quan tâm đặc biệt, đã tổ chức lắp đặt bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích danh thắng ruộng bậc thang tại 3 xã, phường có liên quan, cắm trên 30 biển báo các loại về công tác giới thiệu và cảnh báo bảo vệ di tích danh thắng tển địa bàn, thường xuyên duy trì 6 lễ hội găn với văn hóa của 5 dân tộc; giới thiệu và bán các sản phẩm thủ công truyền thống, giới thiệu các làn điệu dân ca – dân vũ, các trò chơi dân gian đặc sắc của các dân tộc thông qua hoạt động của các đội văn nghệ các xã và thôn bản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích động viên nhân dân tham gia giữ gìn các trang phục truyền thống, khuyến kích người dân mặc các trang  phục dân tộc mình trong các ngày hội lớn của thị xã, của đất nước. Năm 2020, UBND thị xã đã vinh dự đón nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm: Nghệ thuật trang trí trên trang phục người Dao đỏ và nghề làm trống của người Dao đỏ. Đến năm 2021 Nghề vẽ tranh thờ của người Dao đỏ cũng được xếp hạng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, hiện nay trên địa bàn thị xã có 3 nghệ nhân trong đó 2 nghệ nhân ưu tú là Nghệ nhân Sần cháng và nghệ nhân Tẩn Vần Siệu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã cùng thảo luận những khó khăn vướng mắc trong quá trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn như: Công tác tuyên truyền đã được triển khai tuy nhiên vẫn chưa được duy trì thường xuyên, liên tục; Công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các điểm điểm tổ chức lễ hội vẫn còn những hiện tượng gây mất vệ sinh; Khu vực di tích, danh thắng ruộc bậc tháng quá rộng, chưa có điều chỉnh khoanh vùng di tích, danh tháng nên dẫn đến khó khăn trong việc quản lý khu vực bảo vệ II; Việc quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam tháng cảnh trên dịa bàn tỉnh Lào Cai còn chung chung, chưa cụ thể dẫn đến khó quản lý.

Đồng chí Lưu Thị Hiên – Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Kết luận tại buổi giám sát đồng chí Lưu Thị Hiên – Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đánh gia cao những kết quả thị xã Sa Pa đã thực hiện trong thời gian vừa qua, thời gian tới đồng chí đề nghị HĐND, UBND thị xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý, bản tồn các giá trị văn hóa trên địa bàn; bảo đảm việc quản lý và tổ chức các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá  trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ thủ tục lạc hậu. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong công tác chỉ đạo, kiểm tra nhất là công tác kiểm tra hoạt động thị trường sản phẩm văn hóa, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của các cấp trong lĩnh vực văn hóa -xã hội. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng những thế hệ kế cận của các di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề thủ công truyền thống trên địa bàn.

Hồng Hải (Trung tâm VH,TT-TT Thị xã Sa Pa)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 414,349
  • Tất cả: 2,299,558