Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến các sản phẩm từ cá nước lạnh” tại xã Ngũ Chỉ Sơn

Năm 2022, Cục Công thương địa phương hợp đồng với Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai về thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng mấy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến các sản phẩm từ cá nước lạnh” thuộc Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2022 được triển khai tại Hợp tác xã nuôi trồng, chế biến thủy sản cá hồi, cá tầm Thức Mai, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa. Trên cơ sở Hợp đồng giữa Cục Công thương địa phương và Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai về nội dung triển khai Đề án “Hỗ trợ ứng dụng mấy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến các sản phẩm từ cá nước lạnh”, ngày 9/9/2022 Sở Công thương tỉnh Lào Cai, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai, phòng Kinh tế, UBND xã Ngũ Chỉ Sơn và đại diện Hợp tác xã nuôi trồng, chế biến thủy sản cá hồi, cá tầm Thức Mai đã tiến hành nghiệm thu cơ sở thụ hưởng Đề án “Hỗ trợ ứng dụng mấy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến các sản phẩm từ cá nước lạnh” tại xã Ngũ Chỉ Sơn.

 Kết quả kiểm tra tại Hợp tác xã nuôi trồng, chế biến thủy sản cá hồi, cá tầm Thức Mai, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa cho thấy với số lượng 01 lò xông khói và 01 lò xong khói lạnh với thông số kỹ thuật đảm bảo đúng theo kế hoạch được phê duyệt. Đề án được thực hiện công khai và kinh phí được thực hiện theo đúng các hạng mục dự toán kinh phí hỗ trợ  đồng thời Đề án được triển khai phù hợp với định hướng phát triển, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của thị xã Sa Pa tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao; tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương làm việc tại hợp tác xã, mở rộng quy mô sản xuất, mang lại lợi nhuận cho người nuôi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 414,337
  • Tất cả: 2,299,546