Kiểm tra tình hình thiệt hại thiên tai tại xã Tả Phìn

Nhằm triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thị xã Sa Pa, ngay từ đầu năm 2022 phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu cho UBND thị xã Sa Pa ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 04/3/2022 về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn thị xã Sa Pa. Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 về phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2022 trên địa bàn thị xã Sa Pa. Tham mưu các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn trên địa bàn. Tuy nhiên từ đầu năm 2022 đến nay tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp khó lường, trên địa bàn thị xã đã xảy ra các đợt thiên tai gây ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn thị xã. Ước tính thiệt hại 37.707,101 triệu đồng, trong đó: Thiệt hại về người là 02 người chết và 03 người bị   thương; Thiệt hại về nhà ở, tài sản và công trình phụ trợ là 25.248,655 triệu đồng; Thiệt hại về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 8.497,098 triệu đồng; Thiệt hại về cơ sở hạ tầng: 3.961,35 triệu đồng. Nhằm có phương án khắc phục những thiệt hại di thiên tai gây ra, say mỗi đợt thiên tai phòng Kinh tế sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị như phòng Tài chính – KH, Quản lý đô thị, UBND các xã, phường có thiên tai xảy ra và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tình hình thiệt hại và đề xuất các biện pháp khắc phục thiên tai.

Trước ảnh hưởng do mưa lớn diễn ra ngày 8/9/2022, Phòng Kinh tế phối hợp với phòng Tài chính – KH, Quản lý đô thị và UBND xã Tả Phìn kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra và trên cơ sở tình hình thiệt hại các cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện đề xuất biện pháp khắc phục do mưa lớn gây ra đảm bảo các quy định./.

Phùng Thu Phương - Phòng Kinh tế
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 518,010
  • Tất cả: 2,403,219