Kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thị xã Sa Pa

Ngày 19/9, đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Hồng Minh – Phó Giám đốc sở Lao động - TB&XH tỉnh Lào Cai làm trưởng, đến thị xã Sa Pa kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tham gia Đoàn coogn tác có đại diện một số Sở ban ngành của tỉnh.

Quang cảnh làm việc.

Theo báo cáo của thị xã Sa Pa, năm 2022 Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về công tác bình đẳng giới năm 2022. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị nhằm triển khai, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã phát huy vai trò và trách nhiệm, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền để thực hiện tốt các mục tiêu vì sự tiến bộ phụ nữ. Năm 2021 Chỉ đạo Phòng Lao động-TB&XH phối hợp với Hội Nông dân thị xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tổ chức 01lớp dạy nghề thêu thổ cẩm tại xã Liên Minh với 50 hội viên nữ tham gia; Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức hội thi “Hội viên nông dân thêu thổ cẩm đẹp” năm 2021 với sự tham gia dự thi của 36 hội viên nông dân; Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức 02 lớp dạy nghề thêu thổ cẩm với 70 hội viên nữ tham gia tại xã Ngũ Chỉ Sơn và xã Trung Chải; cử 70 đại biểu nữ HĐND cấp xã, phường, thị xã tham gia tập huấn tại Lào Cai do Sở Lao động-TB&XH tổ chức, tham gia gặp mặt nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, tổ chức tại thị xã 4 buổi tuyên truyền lồng gắn với công tác tuyên truyền pháp luật thường kỳ theo đợt với hơn 330 đại biểu, tổ chức tuyên truyền tại 4 xã cho các đối tượng là đối tượng đặc thù (đồng bào dân tộc thiểu số) tại 4 xã Ngũ Chỉ Sơn, Liên Minh, Mường Hoa, Hoàng Liên với hơn 200 đại biểu tham gia. Trong 6 tháng đầu năm 2022 Hội LHPN thị xã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lào Cai tổ chức 02 buổi truyền thông “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình” tại xã Liên Minh và phường Sa Pa thu hút 250 người tham gia… Trong công tác cán bộ nữ đã từng bước giảm dần khoảng khoảng cách giới; trong lĩnh vực chính trị, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ có năng lực, trình độ bổ sung vào nguồn quy hoạch của từng cơ quan đơn vị.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, một số khó khăn, hạn chế được thị xã nêu ra đó là do dịch bệnh các hoạt động triển khai các nội dung công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ còn chưa được thường xuyên, liên tục. Tỷ số giới khi sinh chênh lệch giữa nam và nữ còn cao nhất là vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Tỷ lệ nghèo trên địa bàn thị xã còn cao, số hộ nghèo người DTTS chiếm trên 90% nên chất lượng cuộc sống của phụ nữ, trẻ em tại các gia đình nghèo  thấp, số phụ nữ không chưa chủ động tham gia hoạt động xã hội, tham gia các tổ chức xã hội. Trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, tư tưởng định kiến giới vẫn còn tồn tại trong nhân dân gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện chính sách…

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh – Phó Giám đốc sở Lao động - TB&XH tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi kiểm tra.

Kết luận buổi kiêm tra, đoàn công tác cũng thống nhất một số nội dung trong thời gian tới như: Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tiếp tục Tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong tháng hành động bình đẳng giới, kết hợp phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người tại cộng đồng. Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; ban hành văn bản hướng dẫn về công tác bình đẳng giới. Xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến công tác bình đẳng giới tới các cơ quan có liên quan để phối hợp giải quyết. Phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ, công chức xã, phường, cán bộ thôn, tổ dân phố, tiếp tục tuyên truyền, tổ chức triển khai có hiệu quả mô hình “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng”.

 

Hồng Hải (Trung tâm VH,TT-TT Thị xã Sa Pa)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 414,619
  • Tất cả: 2,299,828