Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Lào Cai giám sát việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị xã Sa Pa

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của HĐND tỉnh Lào Cai, ngày 19/9/2022, đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bổi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị xã Sa Pa. Bà Ngụy Phí Kiều Vân – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân Sách HĐND tỉnh làm trường đoàn giám sát, tham gia đoàn giám sát có ông Ngô Quyền – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Ông Nguyễn Công Tư – Phó chủ tịch HĐND huyện Bảo Yên và các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Làm việc với đoàn giám sát có Ông Lê Mạnh Hảo – Phó Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa, Ông Phạm Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, đại diện các phòng: Tài chính - kế hoạch, Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, Thanh tra thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Sau khi nghe đại diện UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án từ năm 2019 đến hết tháng 7 năm 2022, ý kiến tham gia góp ý của các thành viên tham gia buổi làm việc. Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện các chính sách của nhà nước đối với các hộ bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trong thời gian qua của thị xã Sa Pa. Chia sẻ những khó khăn với thị xã Sa Pa đã trong thời gian qua cùng lúc phải thu hồi đất nhiều hộ dân để thực hiện các dự án lớn trên địa bàn.  

Đoàn giám sát đề nghị cấp ủy, chính quyền thị xã cần quan tâm hơn nữa, giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý và đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị thu hồi đất, nhất là các hộ dân bị mất đất sản xuất, ảnh hướng đến sinh kế và cuộc sống. Đồng thời quan tâm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất từ các dự án trước đây còn tồn đọng để người dân có chỗ ở ổn định, đảm bảo cuộc sống, tránh trường hợp đơn thư, kiến nghị kéo dài thành điểm nóng./.

Trần Xế - Ban KTXH HĐND thị xã
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 414,514
  • Tất cả: 2,299,723