Triển khai rà soát, thống kê số liệu và hỗ trợ các xã, phường hiệu chỉnh hồ sơ, tạo lập cơ sở dữ liệu, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn thị xã Sa Pa

Với mục tiêu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh; 100% các đơn vị quản lý công trình thủy lợi thực hiện kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ báo cáo, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản. Từ ngày 13/9/2022 đến ngày 15/9/2022, Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Sa Pa tổ chức triển khai rà soát, thống kê số liệu và hỗ trợ các xã, phường hiệu chỉnh hồ sơ, tạo lập cơ sở dữ liệu, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Quang cảnh tập huấn

Thực hiện Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý, phê duyệt công bố công khai quy trình vận hành, phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 4495/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai giao danh mục công trình thủy lợi cho các đơn vị được phân cấp quản lý theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai. Việc triển khai rà soát, thống kê số liệu và hỗ trợ hiệu chỉnh hồ sơ, tạo lập cơ sở dữ liệu, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được triển khai thực hiện tại tất cả các xã, phường được giao quản lý công trình thủy lợi, mỗi đơn vị gồm 02 đại diện gồm 01 đồng chí phụ trách thủy lợi và 01 đồng chí phụ trách kế toán. Nội dung làm việc diễn ra trong vòng 03 ngày, tại buổi làm việc các đồng chí tham gia được kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng khai thác kết cấu hạ tầng thủy lợi của các đơn vị được giao quản lý; Rà soát, hiệu chỉnh số liệu về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của từng địa phương; Lập cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Trên cơ sở kết quả buổi rà soát, Chi cục Thủy lợi tỉnh sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh đồng thời hướng dẫn các đơn vị quản lý công trình thủy lợi thực hiện kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ báo cáo, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định./.

Phùng Thu Phương - PKT
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 518,015
  • Tất cả: 2,403,224