Thị ủy Sa Pa: Sơ kết công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong điều kiện đại dịch COVID 19 còn diễn biến phức tạp nhưng với quyết tâm cao Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thị xã Sa Pa đã chủ động triển khai, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ổn định đời sống cho nhân dân, qua tâm đến công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Thị ủy tập trung chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ và cấp uỷ cơ sở đã tiến hành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 gắn với tổng kết của cấp ủy, đồng thời chủ động tham mưu  xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp uỷ và UBKT các cấp triển khai tổ chức thực hiện. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 9 về “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã Sa Pa” giai đoạn 2020 - 2025. Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026... Trong 6 tháng đầu năm, Thị ủy tiến hành kiểm tra 02 cuộc đối với 02 tổ chức đảng, nội dung kiểm tra chuyên đề công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Sa Pa lần thứ XXIII. Đảng ủy cơ sở kiểm tra 25 cuộc đối với 25 chi bộ và 25 đảng viên. Thị ủy giám sát chuyên đề 02 cuộc đối với 16 tổ chức đảng; Đảng ủy cơ sở giám sát 20 cuộc đối với 20 chi bộ. Về giám sát đảng viên Cấp ủy thị xã giám sát 51 đảng viên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Đảng  ủy cơ sở tiến hành giám sát 20 đảng viên; Chi bộ cơ sở giám sát 17 đảng viên; Chi bộ dưới cơ sở giám sát 19 đảng viên. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát về việc triển khai quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được gia. Kết quả các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát cơ bản hiện tốt nội dung kiểm tra, giám sát.

Ủy ban kiểm tra Thị ủy đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 6 đảng viên là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 03 cuộc đối với 03 tổ chức đảng; kiểm tra 03 tổ chức đảng cấp dưới về thu chi sử dụng đảng phí; giám sát 01 cuộc đối với 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thi hành kỷ luật 05 đảng viên bằng hình thức Cảnh cáo 02 đồng chí; Khai trừ 03 đồng chí; Nội dung vi phạm: 02 đồng chí vi phạm trong công tác quản lý đất đai và xây dựng; 03 đồng chí vi phạm tội đánh bạc theo Điều 321 của Bộ Luật hình sự; tiếp nhận 01 đơn phản ánh của công dân chuyển Đảng ủy xã giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 15 cuộc đối với 15 chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giám sát 07 cuộc với 07 chi bộ trực thuộc. Chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 06 đảng viên trong đó khiển trách 05 đảng viên, cảnh cáo 01 đảng viên; Nội dung vi phạm chủ yếu về chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.

Qua sơ kết 6 tháng đầu năm cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung thảo luận nêu lên những ưu điểm để phát huy nhân rộng, tìm ra những hạn chế, tồn tại đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2021./.

Lý Thanh Hòa (Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thị ủy Sa Pa) 

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 208,317
  • Tất cả: 1,742,952