Thị ủy Sa Pa sơ kết 02 năm thực hiện Quy định số 1313-QĐ/TU, ngày 20/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

Thực hiện Quy định số 1313-QĐ/TU, ngày 20/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên đã được Đảng bộ thị xã quan tâm lãnh chỉ đạo và đã có những bước tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là công tác giám sát đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý theo Quy định 1313-QĐ/TU, từ đó đã góp phần làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ thị xã đến cơ sở ngày càng được nâng cao, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy từ thị xã đến cơ sở ngày càng được củng cố, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát đã được các cấp uỷ từ thị xã đến cơ sở quan tâm thực hiện và luôn được kết hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra của Nhà nước, giám sát của HĐND và giám sát của các đoàn thể chính trị xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã.

Trong 02 năm qua cấp ủy thị xã đã tiến hành 05 cuộc giám sát chuyên đề với 67 tổ chức đảng trực thuộc, nội dung giám sát việc chấp hành thực hiện quy chế làm việc, chương trình xây dựng nông thôn mới, giám sát các nguồn vốn hỗ trộ đời sống sản xuất; Giám sát 58 đảng viên trong đó có 12 cấp ủy viên thị xã, 46 cấp ủy viên cơ sở, nội dung giám sát việc chấp hành quy chế làm việc, việc thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản thu nhập. Qua giám sát không có tổ chức đảng và đảng viên nào phải chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Cấp ủy cơ sở giám sát 37 chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tập chung dân chủ; Giám sát 86 đảng viên trong việc chấp hành quy chế làm việc, việc thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản thu nhập. Kết quả tổ chức đảng và đảng viên đều chấp hành thực hiện tốt.

 Các cơ quan tham mưu của cấp ủy đã tiến hành giám sát 36 tổ chức đảng trực thuộc theo lĩnh vực chuyên môn, ngành phụ trách. Qua giám sát đều chấp hành thực hiện tốt. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy giám sát 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã tiến hành giám sát 22 chi bộ trực thuộc Đảng ủy và 30 đảng viên. Các chi bộ trực thuộc cơ bản thực hiện tốt công tác giám sát; các đồng chí được giao phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hàng năm. Qua công tác giám sát, hầu hết các đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn đoàn kết nội bộ, ngăn ngừa được các hiện tượng tiêu cực, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng bộ xã trong sạch vững mạnh.

Qua 02 năm thực hiện Quy định 1313 của tỉnh uỷ đã giúp cấp uỷ, ban Thường vụ các cấp nắm được tình hình tư tưởng, chính trị và việc thực hiện nhiệm vụ công tác của đảng viên, chủ động ngăn ngừa, chấn chỉnh sai sót, lệch lạc trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết và chức trách nhiệm vụ được giao.

Lý Thanh Hòa - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thị ủy Sa Pa

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 235,497
  • Tất cả: 1,770,132