Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ

Sáng 22/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ năm 2021. Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh và trực tiếp qua fanpage của Tỉnh đoàn Lào Cai.

Tham dự tại điểm cầu Sa Pa có đồng chí Phan Đăng Toàn, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Phùng Mạnh Khang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị.

Tại điểm cầu Thị ủy Sa Pa.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt về những điểm cốt lõi và mới trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Những nét mới trong chủ đề đại hội, quan điểm chỉ đạo, xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược và đưa ra những định hướng về công tác tư tưởng cho thanh niên.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và một số gợi mở đối với thế hệ trẻ Lào Cai.

Đồng chsi Dương Đức Huy - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị nói chuyện chuyên đề nhằm xây dựng cho đoàn viên, thanh niên Lào Cai thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra; phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khơi dậy mục tiêu, lý tưởng sống cao đẹp, động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn cho thanh niên; góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, từng bước hoàn thiện nhân cách….

Tuấn Nguyễn (Trung tâm Vh,TT-TT Sa Pa)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 235,473
  • Tất cả: 1,770,108