Viện KSND thị xã Sa Pa trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kiến nghị trong công tác thi hành án hình sự năm 2022

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, từ ngày 16/4/2022 đến ngày 26/4/2022, Viện KSND thị xã Sa Pa phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kiến nghị trong công tác thi hành án hình sự đối với 03 UBND xã, phường Viện KSND thị xã Sa Pa đã ban hành kiến nghị trong công tác thi hành án hình sự trong năm 2021. Đoàn do đồng chí Nguyễn Việt Xô - Phó viện trưởng làm trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Việt Xô – Phó viện trưởng (Trưởng đoàn) công bố quyết định trực tiếp kiểm sát

Qua công tác trực tiếp kiểm sát, nhận thấy: Đối với các nội dung kiến nghị Viện KSND thị xã Sa Pa đã chỉ ra tại UBND xã Mường Hoa và Phường Sa Pa.  Sau khi nhận được kiến nghị của Viện kiểm sát, UBND xã Mường Hoa và Phường Sa Pa đã tiến hành tiếp thu, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm. Kết quả công tác quản lý, giáo dục đối với người đang thi hành án hình sự tại cộng đồng được nâng lên và có hiệu quả.

Tuy nhiên, qua công tác trực tiếp kiểm sát việc thực hiện tại UBND xã Bản Hồ, Viện KSND thị xã Sa Pa nhận thấy: việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát tại UBND xã Bản Hồ còn chưa được thực hiện nghiêm túc, còn có nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát chưa được UBND xã Bản Hồ thực hiện như việc đã thực hiện mở sổ thụ lý nhưng không tiến hành ghi chép, cập nhật vào sổ thụ lý; vi phạm về thời hạn thực hiện nhận xét báo cáo việc chấp hành án của UBND xã theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 10 Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 03 kết luận, ghi nhận những kết quả của UBND xã Mường Hoa, xã Bản Hồ và UBND Phường Sa Pa đã đạt được trong công tác quản lý người đang thi hành án hình sự tại cộng đồng. Đồng thời tiếp tục ban hành 01 kiến nghị đối với UBND xã Bản Hồ về những vi phạm, tồn tại chưa được tiếp thu để UBND xã Bản Hồ tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh vi phạm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người đang thi hành án hình sự trên địa bàn thị xã./.

Tráng A Đạt - Viện KSND thị xã
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 294,609
  • Tất cả: 2,179,818