Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thị xã Sa Pa (kỳ họp giải quyết những công việc phát sinh).

Chiều ngày 28/6, HĐND thị xã Sa Pa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5, (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh). Dự Kỳ họp có các đồng chí Thường trực Thị ủy, HĐND; UBND; UBMTTQ thị xã; đại biểu HĐND thị xã Sa Pa. 

Đồng chí Phan Đăng Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Lê Mạnh Hảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã, đồng  chủ trì Kỳ họp 
Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phan Đăng Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Mặc dù Kỳ họp giữa năm cũng sắp diễn ra nhằm đánh giá tổng thể, sâu hơn về việc triển khai thực hiện ,cũng như điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian giao dự toán thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 01/7/2022 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, cũng như giải quyết một số nhiệm vụ, phát sinh cần HĐND thị xã thông qua, do vậy Thường trực HĐND thị xã quyết định tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm  đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế của thị xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.Kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, vì vậy các  đại biểu HĐND thị xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp vào các tờ trình, dự thảo Nghị quyết.Đáp ứng kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi họp.

 Tại kỳ họp, HĐND thị xã  đã nghe và thảo luận các tờ trình của UBND thị xã về  3 nội  dung chính là: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 và Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nguồn vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội, thẩm tra các Tờ trình của UBND thị xã trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh.

Đồng chí Vương Trinh Quốc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã giải trình cũng như làm rõ 3 vấn đề liên quan đến tờ trình của UBND thị xã.

Sau khi dành thời gian thảo luận và nghe đồng chí Vương Trinh Quốc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã giải trình cũng như làm rõ 3 vấn đề liên quan đến tờ trình của UBND thị xã, Kỳ họp đã thống nhất thông qua 03 nghị quyết theo tờ trình của UBND thị xã trình tại Kỳ họp.

Thông qua 3 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã Sa Pa khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phan Đăng Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu HĐND và nhấn mạnh:  Căn cứ các Nghị quyết, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo Chủ đầu tư tổ chức thực hiện đảm bảo theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công...Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư  UBND  thị xã cần báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Thường trực HĐND xem xét cho ý kiến thỏa thuận về quy mô, tổng mức đầu tư cho phù hợp đồng thời triển khai lồng ghép các nguồn vốn khác được bổ sung hàng năm từ ngân sách cấp tỉnh để tiết kiệm ngân sách thị xã. Đồng thời, tiếp tục  phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể, Nhân dân và sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng là vấn đề có ý nghĩa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về công tác giảm nghèo;  huy động và lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư có trọng điểm, tránh đầu tư không phát huy hiệu quả; trong quá trình thực hiện phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội... 

Đồng chí Phan Đăng Toàn, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa phát biểu Bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Phan Đăng Toàn cũng yêu cầu Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã, các vị đại biểu HĐND thị xã, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN thị xã tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND đã được thông qua tại kỳ họp này.

Cũng tại Kỳ họp, thay mặt HĐND thị xã Sa Pa, đồng chí Phan Đăng Toàn, TUV,Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa đã trao hỗ trợ theo Nghị quyết 18 HĐND tỉnh, cho đồng chí Thào A Dê, Bí thư Đoàn phường Ô Quý Hồ, đại biểu HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, do gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ làm trôi  trang trại nuôi cá nước lạnh. Đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cũng  bày tỏ sự chia sẻ,cảm thông sâu sắc và mong muốn gia đình đồng chí Thào A Dê sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. 

Đồng chí Phan Đăng Toàn, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa, trao hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi thiên tai cho đồng chí Thào A Dê, Bí thư đoàn phường Ô Quý Hồ, đại biểu HĐND thị xã khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Hưng ( Trung tâm Văn hóa, thể thao - truyền thông thị xã)

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 373,498
  • Tất cả: 2,258,707