Các xã, phường triển khai Kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2022, ngày 05/10/2022, UBND thị xã Sa Pa đã ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND, Kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2022.

Thị xã Sa Pa với điều kiện khí hậu thời của Sa Pa rất phù hợp với yêu cầu sinh thái của các một số loại cây dược liệu, cây hoa, cây rau cho sản phẩm chất lượng cao, ít sâu bệnh; Sản phẩm của Sa Pa có chất lượng tốt được thị trường ưa chuộng, vì vậy trong thời gian qua việc phát triển cây vụ đông được chú trọng, công tác thu hút đầu tư được quan tâm đẩy mạnh. Đồng thời với mục tiêu tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác và ổn định nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ Đông, đáp ứng được nhu cầu sử dụng rau, củ, quả của người dân trong và ngoài thị xã, tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; đnh hướng sản xuất cây trồng vụ Đông phù hợp điều kiện đất đai, khí hậu đáp ứng nhu cầu của thị trường để nâng cao hiệu quả sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Việc sản xuất cây trồng vụ Đông trên địa bàn thị xã Sa Pa được triển khai rất hiệu quả. Cụ thể năm 2021, diện tích gieo trồng rau vụ Đông trên địa bàn thị xã đạt 845 ha trên địa bàn 15 xã phường, tổng sản lượng ước đạt trên 15.000 tấn giá trị sản xuất vụ Đông ước đạt 75.000 triệu đồng, ước giá trị  bình quân trên một đơn vị canh tác đạt trên 100 triệu đồng/ha, cụ thể: Diện tích cây vụ Đông trồng trên đất ruộng 1 vụ lúa là 200 ha; Diện tích cây trồng vụ Đông khác là 645 ha rau chuyên canh và rau trồng tại các hộ gia đình gieo trồng vào Đông. Triển khai các mô hình liên kết tiêu thụ, trong đó có các mô hình tiêu thụ sản phẩm của 06 HTX, 02 công ty (Công ty TNHH MTV Traphaco, Công ty ổ phần kinh doanh sản phẩm bản địa Sa Pa, HTX Mai Anh, HTX Hoa Đào, HTX Thành Công, HTX Phát Lợi, HTX Tả Phìn Xanh, HTX Trọng Tín) và một số đơn vị bao tiêu nhỏ lẻ  đảm bảo bao tiêu sản phẩm cho 510 ha (430 ha rau, củ các loại, 80 ha dược liệu) với tổng giá trị bao tiêu khoảng 62.001 triệu đồng, cụ thể:  Rau, củ các loại diện tích tham gia liên kết sản xuất đạt khoảng 430 ha, ước sản lượng đạt 7.680 tấn đạt 49,3% tổng sản lượng rau vụ đông, ước giá trị bao tiêu đạt trên 54.660 triệu đồng; Dược liệu diện tích tham gia liên kết sản xuất đạt khoảng 80 ha, ước sản lượng 3.500 tấn đạt 85% tổng sản lượng, ước giá trị bao tiêu đạt trên 7.350 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả triển khai năm 2021, năm 2022 thị xã Sa Pa triển khai kế hoạch triển khai vụ Đông với tổng diện tích là 844 ha trên địa bàn 15 xã phường, tổng sản lượng ước đạt trên 15.000 tấn giá trị sản xuật vụ Đông ước đạt trên 90.000 triệu đồng, ước giá trị bình quân trên một đơn vị canh tác đạt trên 100 triệu đồng/ha, cụ thể: Diện tích cây vụ Đông 2022 trồng trên đất ruộng 1 vụ lúa là 200 ha; Diện tích cây trồng vụ Đông khác là 644 ha rau chuyên canh và rau trồng tại các hộ gia đình gieo trồng vào Đông. Để chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, UBND thị xã Sa Pa đã giao cho các cơ quan chuyên môn Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã phối hợp với UBND các xã, phường triển khai, hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn tích cực triển khai sản xuất.  Đến ngày 15/10/2022 đã sản xuất được 160 ha, trong thời gian tới Nhân dân sẽ tiếp tục triển khai sản xuất đảm bảo kế hoạch./.

Thu Phương - Phòng Kinh tế
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 517,874
  • Tất cả: 2,403,083