TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN SA PA TRỞ THÀNH THỊ XÃ THUỘC TỈNH LÀO CAI

 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN SA PA TRỞ THÀNH THỊ XÃ

THUỘC TỈNH LÀO CAI

PHẦN I: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ SAPA TRỞ THÀNH THỊ XÃ.

1.Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

2.Quyết định số 1927/QĐ-TTg ngày 1/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ công nhận khu du lịch Quốc gia Sa Pa tỉnh Lào Cai là khu du lịch Quốc gia.

3.Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày25/5/2016 của UBTV Quốc hội khóa 13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

4. Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

5. Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sa Pa,tỉnh Lào Cai đến năm 2030;

6. Quyết định số746/QĐ-BXD ngày 16/8/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Sa Pa mở rộng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV;

7. Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 29/5/2017 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, trong đó có nội dung đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng Sa Pa thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế.

8. Công văn số 2354/BXD-QHKT ngày 5/12/2017 của Bộ Xây dựng về Đề án xây dựng Sa Pa thành khu du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế và nâng cấp huyện Sa Pa thành thị xã Sa Pa;

9. Thông báo số 571/TB-VPCP ngày 13/12/2017 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai về Đề án nâng cấp huyện Sa Pa thành thị xã Sa Pa;

10. Công văn số 264/BXD-PTĐT ngày 07/02/2018 của Bộ Xây dựng về việc phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sa Pa thành thị xã Sa Pa;

11. Công văn số 1650/VPCP-CN ngày 13/2/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sa Pa thành thị xã Sa Pa.

PHẦN THỨ HAI: SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNHVÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SA PA.

Sa Pa là một địa danh có lịch sử lâu đời, tên Sa Pa có nguồn gốc từ tiếng Quan Thoại là Sa Pả hay Sa Pá tức “bãi cát” nơi người dân trước đây thường họp chợ. Từ hai chữ “Sa Pả”, người phương Tây phát âm không dấu, thành Sa Pa và viết bằng tiếng Pháp là “Cha Pa” và sau này Việt hóa thống nhất thành Sa Pa.

Sau khi chiếm được Sa Pa vào năm 1887, thực dân Pháp thực hiện mở mang khu vực Hùng Hồ - Sa Pa xưa thành nơi nghỉ mát. Đến năm 1915, đã có hai nhà nghỉ mát đầu tiên làm bằng gỗ, sau đó là ba khách sạn lớn: Metropon, Pansipan, Hotel Đuy Xang và hàng trăm biệt thự khác cũng được dựng lên phục vụ cho việc nghỉ dưỡng của người Pháp. Khi khu nghỉ mát hình thành, cơ sở hạ tầng cũng được người Pháp xây dựng.Năm 1925 xây dựng trạm thuỷ điện Cát Cát, năm 1930 rải nhựa đường nội thị, hệ thống cung cấp nước sạch được xây dựng phục vụ dân khu vực thị trấn. Đồng thời hình thành khu dân cư thị trấn Sa Pa. Đến năm 1943, Sa Pa đã có khoảng 200 biệt thự nhà do người Pháp xây dựng, và nhiều vườn hoa, sân chơi, đồn điền cũng như các điểm du lịch như: Hang Đá, Thác Bạc, Cầu Mây.

 Sa Pa, có đỉnh Phan Xi Păng cao3143m là nóc nhà của ba nước Đông Dương, khí hậu mát mẻ quanh năm, từ lâu đã trở thành điểm nghỉ dưỡng của tất cả các tầng lớp nhân dân lao động. Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, nhân dân và lực lượng vũ trang Sa Pa luôn kề vai sát cánh với quân dân cả nước chống giặc ngoại xâm. Năm 1998 được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Trong những năm gần đây Sa Pa không ngừng phát triển về mọi mặt,xứng đáng là điểm đến của du khách trong nước và quốc tế.

Hiện nay, toàn huyện có 18 đơn vị hành chính (17 xã và 01 thị trấn). Tổng diện tích tự nhiên huyện Sa Pa là 685,585km2, trong đó: đất nông nghiệp: 54359.64 ha, chiếm 79,29%; đất phi nông nghiệp: 2422.15 ha, chiếm 3,53%; đất chưa sử dụng: 11776.65 ha,chiếm 17,18%.

- Về dân số và mật độ dân số: Dân số toàn huyện Sa Pa năm 2016 là 62.153 người, 12.680 hộ,chiếm 9,1% dân số của cả tỉnh, trong đó nam là 30.973 người (chiếm 52,1% tổng dân số), nữ là 30.650 người (chiếm 47,9% tổng dân số). Mật độ dân số năm 2016 của huyện Sa Pa là 91,397 người/km2, bằng 86,224% so với mật độ dân số bình quân của tỉnh.

- Tổng số lao động năm 2016: 31.690 người, trong đó: Lao động phi nông nghiệp: 6.813 người, chiếm 21,46%.  Lao động nông, lâm nghiệp:24.877 người, chiếm 78,5%

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, cùng với sự cố gắng của mọi tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện Sa Pa đã có sự tăng trưởng tốt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt17,15%/năm. Trong đó, tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng đạt 10,85%/năm; nông, lâm và thủy sản đạt 7,25%/năm; du lịch, dịch vụ đạt 21,49%/năm. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng du lịch, giao thông, thủy lợi.

Nhìn chung, từ 2011 đến nay cơ cấu kinh tế của huyện Sa Pa có sự chuyển dịch nhanh và mạnh theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ; công nghiệp-xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần đây cao hơn trung bình của toàn tỉnh Lào Cai là 1,45%. Văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư và phát triển toàn diện, quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc. An sinh xã hội được quan tâm chú trọng;đời sống nhân dân ngày cảng cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,063 triệu đồng/người/năm.


PHẦNTHỨ BA: Ý NGHĨA CỦA VIỆC SA PA TRỞ THÀNH THỊ XÃ

1. Việc nâng cấp huyện Sa Pa lên thị xã Sa Pa, sẽ chuyển đổi chức năng quản lý từ mô hình chính quyền nông thôn sang tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, tạo điều kiện để bộ máy chính quyền cơ sở tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý nhà nướctrên địa bàn, giải quyết nhanh và thuận tiện các thủ tục hành chính của người dân, những vấn đề quản lý đô thị hiện nay đang quá tải như: Quản lý đất đai,cấp giấy phép xây dựng nhà ở, giấy phép kinh doanh, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên đất, thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật,giải quyết hàng loạt vấn đề bất cập mới nảy sinh như tình trạng gia tăng dân số, lao động, chuyển dịch cơ cấu, thành phần dân cư; quản lý kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị; trật tự, an toàn, tệ nạn xã hội, an ninh quốc phòng...

2. Việc nâng cấp huyện Sa Pa lên thị xã Sa Pa là cơ sở để thu hút các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và các thành phần kinh tế khác về nguồn vốn, về cơ sở vật chất như giao thông, điện, cấp nước đô thị, nông nghiệp chất lượng cao, pháttriển đô thị và du lịch dịch vụ; đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tếtheo hướng du lịch - dịch vụ, là điều kiện để tạo sự thay đổi về cơ cấu ngành nghề. Việc nâng câp Sa Pa lên thị xã theo đó là việc xây dựng trụ sở, trường học, bệnh viện, trạm xá, các nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí…ở các xã, phường khang trang hơn, to đẹp hơn, tạo điều kiện cho người dân phát triển dịch vụ du lịch nhất là du lịch làng bản. Thị xã Sa Pa sẽ trở thành trung tâm hành chính,chính trị, văn hóa và xã hội; trung tâm kinh tế, dịch vụ thương mại, du lịch; trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh và trung tâm tổng hợp cấp tiểu vùng, đô thị du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng có đẳng cấp quốc tế tại khu vực miền Bắc Việt Nam,kết nối vùng Tây Bắc với các vùng khác trong nước và quốc tế. Dự kiến năm 2020 thu hút khoảng 4 triệu lượt khách đến với Sa Pa.

3. Việc nâng cấp huyện Sa Pa lên thị xã Sa Pa giúp cho nhân dân trong khu vực hưởng thụ các chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và hưởng thụ các chính sách ưu đãi của nhà nước nói chung. Chế độ chính sách của cán bộ, người dân nói chung và người nghèo nói riêng không thay đổi mà được nâng lên, an sinh xã hội đảm bảo, góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm chongười lao động, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, dự kiến đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người khoảng 70 triệu đồng/người/năm, gần gấp đôi so với năm2017.

4. Việc nâng cấp huyện Sa Pa lên thị xã Sa Pa trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ hiện trạng diện tích đất tự nhiên, địa giới hành chính chung toàn huyện không làm sáo trộn các thôn bản và không làm thay đổi về môi trường tự nhiên vốn có của Sa Pa. Người dân yên tâm sản xuất và canh tác trên đất của mình vớinhững kỹ thuật tốt nhất để có những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

5. Việc nâng cấp huyện Sa Pa lên thị xã Sa Pa vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa dân tộc và những đặc trưng riêng lâu đời của các dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Sa Pa. Đó là nền văn hóa truyền thống đoàn kết, yêu thương gắn bó cùng chung sức đấu tranh và dựng xây quê hương, đất nước.  

PHẦNTHỨ TƯ: PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ SA PA

            Thị xã gồm 16 đơn vị hành chính cấp xã (10 xã, 6 phường) trên cơ sở nguyên trạng địa giới đơn vị hành chính của huyện Sa Pa hiện nay, cụ thể:

1.1. Khu vực thị trấn Sa Pa mở rộng (đã được công nhận đô thị loại IV) chia tách để thành lập 06 phường gồm: Phường Sa Pa; phường Hàm Rồng; phường PhanSiPăng; phường Cầu Mây; phường Ô Quý Hồ và phường Sa Pả.

1.2. Phần diện tích còn lại của 05 xã giáp thị trấn (nằm ngoài ranh giới công nhận đô thị loại IV) và các xã được sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính thành 10 xã, cụ thể là:

+ Xã Tả Van                                               +Xã Tả Phìn

+ Xã Bản Hồ                                              +Xã Thanh Kim& Bản Phùng

+ Xã Bản Khoang &Tả Giàng Phìn            + Xã Trung Chải & 1 phần xã Sa Pả

+ Xã Hầu Thào & Sử Pán                          + Xã San Sả Hồ & Lao Chải

+ Xã Nậm Sài & Nậm Cang                       + XãThanh Phú & Suối Thầu

*. Cụ thể 6 phường như sau:

1. Phường Hàm Rồng: gồm tổ dân phố 1, 2a ,2b,Thôn Suối Hồ, Má Tra, Giàng Tra của xã Sa Pả.

Diện tích:8,745km2

Dân số: 4.070người

Ý nghĩa tên phường: Vì địa giới của phường nằm dưới chân núi có hình đầu con rồng nên gọi là Hàm rồng. Nơi đây đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút khách du lịch đến với SaPa. Đây là một trong các điểm đến đẹp được ví như Hạ Long cạn của Sa Pa- Lào Cai

2. Phường Sa Pa: Gồm các tổ dân phố 3a , 3b,4a , 4b , 5a , 5b, 6, 9a, 9b, 8, 10, 7b, 7c.

Diện tích:5,680km2

Dân số: 7.369người

Ý nghĩa tên phường: Sa Pa có nguồn gốc từ tiếng Quan Thoại có nghĩa là bãi cát do trước ngày có thị trấn Sa Pa ngày nay, nơi đây chỉ là một bãi cát mà người dân bản địa dùng để họp chợ.

3. PhườngPhan Si Păng: Gồm các tổ dân phố 9c , 11a, 11b, một phần của thôn Cát Cát xã San Sả Hồ.

Diện tích: 9,670km2

Dân số: 1922 người

Ý nghĩa tên phường: Phan Si Păng tiếng địa phương là "Hủa Xi Pan" có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh,do trên đỉnh dãy núi Hoàng Liên có phiến đá như vậy và là đỉnh cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất Đông Dương (3143m)

4. PhườngCầu Mây: Gồm tổ dân phố7a ,các thôn Lý Lao Chải (xã Lao Chải), một phần thôn Ý Lình Hồ xã San Xả Hồ.

Diện tích:9,6km2

Dân số: 2286người

Ý nghĩa tên phường: Trước đây khi người Pháp tìm ra Sa Pa có khí hậu ôn hòa như vùng ôn đới thì người dân bản xứ tại các bản làn gthường tận dụng độ bền của cây mây để kết thành những chiếc cầu bắc ngang qua những con suối để đi lại cho thuận tiện, gần đây vẫn còn 1 chiếc ở xã Nậm Cang và xã Tả Van, tên này còn gắn với câu thơ nổi tiếng về thắng cảnh ở Sa Pa: Sa Pa, Thác bạc, Cầu Mây - Hoa đào khoe sắc, ngất ngây lòng người.

5. Phường Ô Quý Hồ: Gồm các tổ dân phố 12, 13,14 (thị trấn Sa Pa) một phần thôn Sín Chải xã San Xả Hồ.

Diện tích: 13,190km2

Dân số: 1590người

Ý nghĩa tên phường: Được đặt theo tên bản mà người dân sinh sống ở đó ngày xưa, nó còn được gắn với tiếng kêu của một loài chim sống ở vùng này. Loài chim đó gắn với một truyền thuyết về tình yêu của đôi trai gái không thành nên họ biến thành chim để gọi nhau.

6. PhườngSa Pả: gồm Thôn Sả Séng, Sâu Chua của xã Sa Pả và một phần thôn Hang Đá của xã Hầu Thào.

Diện tích: 8,370km2

Dân số: 2056 người

Ý nghĩa tên phường: Có nguồn gốc từ tiếng Quan Thoại có nghĩa là BÃI CÁT do nơi này cũng có một bãi cát mà người dân bản địa dùng để họp chợ phiên vào chủ nhật mỗi tuần, nó tồn tại cùng chợ trong thị trấn ngày nay nhưng nhỏ hơn và chỉ họp vào chủ nhật.

*. Cụ thể 10 xãnhư sau:

1. Xã Ngũ Chỉ Sơn: Gồm hai xã Bản Khoang và Tả Giàng Phìn.

Diện tích:79,840km2

Dân số: 5800người

Ý nghĩa tên xã: Vì địa giới của xã nằm dưới chân núi có năm đỉnh như năm ngón tay chỉ thẳng lên trời quanh năm được mây cuốn quanh như một giải khăn rất đẹp và hùng vỹ. đây là một thắng cảnh rất đẹp có thể phát triển du lịch sinh thái trong tương lai.

2. Xã Tả Van: Giữ nguyên địa giới hành chính và tên gọi cũ.

Diện tích:68,040km2

Dân số: 4008người

3. Xã Bản Hồ: Giữ nguyên địa giới hành chính và tên gọi cũ

Diện tích: 115,210km2

Dân số: 2869người

4. Xã Thanh Bình: Gồm hai xã Thanh Kim và Bản Phùng.

Diện tích:52,500km2

Dân số: 3858người

Ý nghĩa tên xã: Là tên gọi cũ, có nghĩa là bình yên trong cảnh hòa bình. Một nơi có cảnh đẹp,thoáng đãng, có tiềm năng phát triển du lịch và sản vật bản địa như rượu thócThanh Kim, thuốc tắm người Dao đỏ, có tiềm năng phát triển ngành du lịch sinh thái.

5. Xã Liên Minh: Gồm hai xã Nậm Sài và NậmCang.

Diện tích:96,260km2

Dân số: 3552người

Ý nghĩa tên xã: Là tên gọi cũ. Ý nghĩa là liên kết với nhau thành một khối để phối hợp hành động vì mục đích chung.

6. Xã Tả Phìn: Giữ nguyên địa giới hànhchính và tên gọi cũ

Diện tích:27,080km2

Dân số: 3140người

7. Xã Mường Bo: Gồm hai xã Thanh Phú và Suối Thầu.

Diện tích:46,320km2

Dân số: 4263người

Ý nghĩa tên xã: Là cái nôi cách mạng của Sa Pa, nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Sa Pa. Đây là một thung lũng rất đẹp, yên bình, nơi đây có sản vật là gạo Mường Bo và gạo Tàu Bay rất nổi tiếng, có người Tày, Dao, Mông sinh sống. Có tiềm năng phát triển nông nghiệp và du lịch cộng đồng.

8. Xã Trung Chải: Gồm xã Trung Chải và Thôn SaPả của xã Sa Pả.

Diện tích:56,980km2

Dân số: 4513 người

9. Xã Hoàng Liên: Gồm phần còn lại của xã San Sả Hồ + phần còn lại của xã Lao Chải.

Diện tích:69,370km2

Dân số: 5521 người

Ý nghĩa tên xã: là tên gọi của dãy núi có đỉnh cao nhất Đông Dương, trên dãy núi này có một loại cây thuốc nam rất quý mang tên Hoàng Liên và cây thuốc này chỉ có trên dãy núi này. Địa giới của xã nằm trọn dưới chân dãy núi mang tên Hoàng Liên.

10. Xã Mường Hoa: Gồm xã Hầu Thào và xã SửPán.

Diện tích:18,730km2

Dân số: 5336người

Ý nghĩa tên xã: Địa danh nằm giáp danh con suối mang tên này gắn với truyền thuyết về chuyện tình của một nàng tiên giáng trần biến thành. Nơi đây có quần thể ruộng bậc thang được sách kỷ lục Việt Nam công nhận là quần thể ruộng bậc thang lớn nhất Việt Nam.

PHẦN THỨ NĂM: KẾT LUẬN

Sa Pa trở thành thị xã thuộc tỉnh Lào Cai là hết sức quan trọng, tạo tiềnđề, điểm tựa cho việc phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi bộ mặt xã hội,là đòn bẩy cho chương trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của tỉnh; là đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, nơi tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao của khu vực miền núi phía Bắc, là cầu nối giữa khu vực Tây Bắc với các vùng trong cả nước và quốc tế. Việc huyện Sa Pa trở thành thị xã Sa Pa là phù hợp với quy hoạch chung, là yêu cầu khách quan và cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Sa Pa trong những năm tới, đồng thời đáp ứng được tâm tư nguyện vọng và là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.


Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 5,628
  • Tất cả: 1,659,912