Đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 7 năm 2021

    Sáng 15/7/2021,  Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 7/2021.

    Điểm cầu Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai do đồng chí Dương Đức Huy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

    Tại điểm cầu Thị ủy Sa Pa dự có đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy; lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp thị xã.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thị ủy Sa Pa.

Quang cảnh tại điểm cầu Thị ủy Sa Pa.

    Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIII.

    Hội nghị lần thứ ba, BCH Trung ương Đảng, khóa XIII, diễn ra từ ngày 05/7 đến ngày 08/7 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung quan trọng như: Tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch 5 năm 2021-2025; Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề quan trọng khác.

    Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra; phát huy tốt tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm để đóng góp nhiều ý kiến giá trị, liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

    Tiếp theo, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương đã thông tin chuyên đề: "Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong 6 tháng cuối năm 2021".

    Sau khi nghe nội dung báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp thu và phổ biến thêm một số nội dung tuyên truyền như: Đề nghị các báo cáo viên dựa trên cơ sở thông tin đã được cung cấp trong hội nghị để tuyên truyền hiệu quả, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; tích cực tuyên truyền tình hình kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của cả nước và tỉnh Lào Cai. Tập trung tuyên truyền Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “phê duyệt dánh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025” và Quyết định số 433/QĐ-UBDT, ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc về “Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025”, đặc biệt về sự thay đổi quyền lợi của các đối tượng theo 2 quyết định trên sẽ tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân, vì vậy đội ngũ báo cáo viên cần hiểu rõ nội dung để tuyên truyền cho các đối tượng bị tác động, tránh gây bức xúc trong dư luận….

    Trong tháng 7 và tháng 8 có một số ngày lễ lớn cần tuyên truyền như: Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021); kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; kỷ niệm 130 ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần và 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Minh Hải - BTG Thị ủy

Tin khác
1 2 3 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 208,386
  • Tất cả: 1,743,021