Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy chế 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai tại Sa Pa

Từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2021, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân và Quy chế 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Thị uỷ Sa Pa và các xã, phường trên địa bàn thị xã.

 

(Quang cảnh làm việc tại Thị uỷ)

Qua nghe báo cáo, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy chế số 17-QC/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai trên địa bàn thị xã thấy rằng công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc từ thị xã đến các xã, phường: Người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân được được thực hiện thường xuyên, đúng quy định; quan tâm chỉ đạo xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của công dân…; cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm đến việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với dân theo định kỳ bảo đảm số lần, số lượt theo quy định; qua tiếp xúc, đối thoại giúp cho cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư nguyên vọng của nhân dân điều chỉnh các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, những vấn đề mới phát sinh, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ, giải quyết cơ bản các kiến nghị của Nhân dân; đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất, đại đoàn kết toàn dân; tạo điều kiện để Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống...

 

(Quang cảnh làm việc tại phường Phan Si Păng)

Từ 01/01/2020 đến quý I/2021, đồng chí Bí thư Thị ủy Sa Pa tiếp 16 lượt công dân, đồng chí Phó Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã tiếp 40 lượt công dân; Bí thư Đảng uỷ các xã, phường tiếp 265 lượt công dân, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp 309 lượt công dân với các nội dung chủ yếu liên quan đến công tác đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng….

 

(Quang cảnh làm việc tại xã Bản Hồ)

Trong thời hiệu kiểm tra, Thị uỷ đã tổ chức 05 cuộc tiếp xúc, đối thoại với 565 cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự....; xã, phường tổ chức 11 cuộc tiếp xúc, đối thoại với 1215 đại biểu đại diện các hộ dân tham dự, tại các buổi tiếp xúc hầu hết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đã được UBND thị xã, các cơ quan chuyên môn giải đáp, trả lời, các ý kiến còn lại UBND thị xã giao cho các ngành chức năng chuyên môn tiếp thu và trả lời bằng văn bản cho nhân dân, từ đó nhân dân hiểu và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền trên địa bàn thị xã, hăng hái tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tích cực xây dựng nông thôn mới./.

                                                                          Quốc Hưng (Văn phòng Thị ủy)

Tin khác
1 2 3 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 208,265
  • Tất cả: 1,742,900