Ban Nội chính Tỉnh uỷ thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện Quy định 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy chế 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai

Ngày 10/8/2021, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh uỷ thông qua kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Quy chế 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Thị uỷ Sa Pa; tham dự có các đồng chí trong đoàn kiểm tra theo Quyết định số 23-QĐ/BNCTU ngày 08/4/2021 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Văn Nhân - Phó Trưởng ban Nội chỉnh Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn; về phía thị xã Sa Pa có đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ; đồng chí Vương Trinh Quốc - Phó Bí thư Thị Uỷ, Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo Ban Tổ chức, Dân vận, UBKT Thị uỷ, Thanh tra, Ban Tiếp công dân thị xã và Văn phòng Thị uỷ, Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

 

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao Thị uỷ Sa Pa trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện như: Quy định của về tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Thị ủy và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 13/5/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thị xã Sa Pa (nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài trong nhiều năm nhưng đến nay đã giải quyết dứt điểm như trường hợp của ông Nông Thanh Hải; việc tranh chấp đất đai giữa nhân dân thôn Phìn Hồ, xã Ngũ Chỉ Sơn với nhân dân thôn Lủ Khấu, xã Tả Phìn dần dần được giải quyết dứt điểm…). Tổ chức thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư theo quy định. Hàng năm đều ban hành Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định và công khai tại trụ sở Ban tiếp công dân thị xã để tiện cho việc theo dõi tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị và người dân. Công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy được thực hiện bài bản, các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Nội dung lãnh đạo kiểm tra công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, tiếp xúc đối thoại với nhân dân đã được đưa vào các buổi làm việc với đảng ủy 16/16 xã, phường và kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành đảng bộ thị xã năm 2020, 2021 cùng các Thông báo kết luận của Thường trực Thị ủy sau hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp định kỳ tháng, quý, năm. Đảng ủy các xã, phường đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; Thông báo lịch tiếp dân hàng năm; nội quy, quy chế tiếp dân của đồng chí Bí thư cấp ủy…

 

Việc triển khai thực hiện Quy chế số 17- QC/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn, đã thể hiện sự quan tâm trực tiếp của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn với nhân dân các địa phương thuộc đơn vị do mình quản lý, trực tiếp, tiếp nhận các kiến nghị và đề nghị của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Từ đó có hướng điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh những chủ trương, chính sách không phù hợp đang thực hiện tại địa phương để sửa đổi, ban hành chính sách mới. Đồng thời, qua tiếp xúc, đối thoại giúp cho cấp ủy, chính quyền cơ sở nhận thức rõ hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, những vấn đề mới phát sinh, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ, giải quyết cơ bản các kiến nghị của Nhân dân; kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong hành động; tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

 

Đoàn kiểm tra đề nghị Thị uỷ Sa Pa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn đã chỉ ra; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 16-CT/UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết khiếu nại hành chính và tham gia tố tụng hành chính và các văn bản do Thị ủy Sa Pa đã ban hành lãnh đạo công tác tiếp dân của cấp ủy; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế số 17 -QC/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh uỷ Lào Cai về việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn./.

                                                                          Quốc Hưng (Văn phòng Thị ủy)

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 235,465
  • Tất cả: 1,770,100