Thảo luận lần thứ 11 về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 30/8/2021, Thường trực Thị uỷ họp với Tổ Biên tập để thảo luận dự thảo lần 11, làm rõ những nội dung theo yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 932-TB/TU ngày 27/8/2021 về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí: Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Trần Trọng thông và Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên - Môi trường; Lao động, Thương binh - Xã hội; Kinh tế; Quản lý đô thị; Văn hoá - Thông tin; Văn phòng Thị ủy; Văn phòng HĐND&UBND thị xã. 

Sau khi nghe Tổ Biên tập báo cáo tiếp thu, giải trình và việc hoàn thiện dự thảo lần thứ 11 về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đại biểu thảo luận, ý phát biểu của các đồng chí dự họp, Thường trực Thị uỷ, thống nhất giao cho Tổ Biên tập: (1) Tiếp tục tiếp thu, lãm rõ một số nội dung tại Thông báo số 932-TB/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh uỷ và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, trong đó rà soát, sắp xếp các mục tiêu, chỉ tiêu bảo đảm yêu cầu chung về phát triển thị xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; sắp xếp lại các danh mục đề xuất đầu tư bảo đảm khoa học, hợp lý, có trọng tâm; (2) Nghiên cứu Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu, hội nhập và phát triển bền vững để rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh; (3) Hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ và dự thảo nghị quyết, tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi Tỉnh uỷ theo yêu cầu./.

                                                                                 Quốc Hưng (Văn phòng Thị ủy)

 

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 235,555
  • Tất cả: 1,770,190