Ban Tổ chức Tỉnh uỷ công bố quyết định, kế hoạch giám sát đối với cán bộ, đảng viên tại Sa Pa

Sáng ngày 09/9/2021, Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lào Cai công bố quyết định và kế hoạch giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cá nhân trong việc tham gia cùng tập thể lãnh đạo về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, đơn vị; việc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định của Trung ương và của tỉnh; tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí trong đoàn kiểm tra theo Quyết định số 226-QĐ/TU, ngày 31/8/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, do đồng chí Lê Quang Minh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn; về phía thị xã Sa Pa có đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ; Vương Trinh Quốc - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí là Bí thư các chi bộ: Phòng Kinh tế; Văn phòng HĐND&UBND thị xã; Trường PTTH số 1; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng;  Ngân hàng chính sách xã hội và Bí thư Đảng bộ phường Sa Pa.

 

Theo kế hoạch giám sát, Đoàn sẽ giám sát trực tiếp 08 cá nhân thuộc Đảng bộ Thị xã Sa Pa với các nội dung: (1) Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc: Tư tưởng chính trị; Phẩm chất đạo đức, lối sống; Ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; diện các biểu hiện suy thoái (đối chiếu với 82 biểu hiện) về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để từ đó xây dựng kế hoạch tự khắc phục, sửa chữa, tu dưỡng rèn luyện và đấu tranh phòng, chống với phương châm “tự soi”, “tự sửa”; (2) Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ (việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác theo quy định; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể; trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách); (3) Kết quả về lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng; (4) Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động; (5) Trách nhiệm thực hiện nêu gương theo quy định của Trung ương, của tỉnh (Quy định số 1171-QĐ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai); (6) Thực hiện Quy định số 22-QĐ/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

Thời gian giám sát từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/10/2021. Thời hiệu giám sát từ khi giữ chức vụ đến ngày 30/7/2021./.

                                                                          Quốc Hưng (Văn phòng Thị ủy)

 

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 235,494
  • Tất cả: 1,770,129