Trách nhiệm và tự hào 91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

    Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ ngày 14/10 đến 31/10/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc) quyết định thành lập Văn phòng cấp ủy và các bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng. Đáp ứng nguyện vọng của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên văn phòng các cấp ủy Đảng, Ban Bí thư Trung ương quyết định lấy ngày 18/10/1930 làm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy Đảng.

 Thường trực Thị ủy - HĐND&UBND thị xã tặng hoa Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy và 73 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng

    Thời kỳ đầu của cách mạng, khi đảng còn hoạt động bí mật (1930-1945), công tác Văn phòng cấp ủy đảm nhiệm công việc in ấn tài liệu, truyền đơn của Đảng, giao thông liên lạc, đưa đón, bảo vệ cán bộ,… Sau khi Đảng hoạt động công khai, Văn phòng được coi là cơ quan, tham mưu, phục vụ đặc biệt quan trọng của cấp ủy Đảng. Vì thế, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “ Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng”. Cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Phát huy truyền thống 91 năm qua Văn phòng Thị ủy Sa Pa dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thị ủy mặc dù trong từng giai đoạn, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ có sự thay đổi, bổ sung, song Văn phòng Thị ủy Sa Pa đã khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Thị ủy, nhiệm kỳ 2020- 2023

     

    Văn phòng Thị ủy đã tập trung làm tốt công tác thông tin, tổng hợp và tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của các cấp ủy Đảng. Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn; chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên, người lao động được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác. Đặc biệt, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể  được triển khai thực hiện tốt. Đến cuối hết tháng 9 năm 2021, Văn phòng cấp ủy đã thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hàng ngày. Công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật ngày càng đi vào nền nếp; công tác cơ yếu được chú trọng. Công tác tiếp nhận đơn thư, tiếp dân được thực hiện thường xuyên; 100% số đơn thư tiếp nhận đã được tham mưu xử lý và chuyển xử lý  kịp thời. Công tác tài chính đảng, quản trị được quan tâm làm tốt, đảm bảo an toàn chu đáo các hoạt động của lãnh đạo cấp ủy cơ quan. Ngay sau khi đại hội đảng bộ các cấp thành công Văn phòng Thị ủy Sa Pa đã kịp thời tham mưu xây dựng quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy, giúp cấp ủy thực hiện đúng quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, đổi mới phương pháp công tác theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động, toàn diện, sâu sát, thực tiễn, khoa học, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

 

    Những năm qua, nhất là giai đoạn năm 2020-2021 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lại phải triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm song tập thể Văn phòng Thị ủy Sa Pa đã đoàn kết, thống nhất, tích cực chủ động làm tốt chức năng tham mưu, phục vụ và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo yêu cầu đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy, các cơ quan, đơn vị của thị xã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tham mưu BCH Đảng bộ thị xã, BTV, Thường trực Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo nội dung, kế hoạch đề ra. 

Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển lãnh đạo Văn phòng Thị ủy

    Do đặc thù công việc, làm việc trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo Thường trực Thị uỷ, nên mỗi cán bộ, công chức, nhân viên văn phòng cấp ủy luôn xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và đặt mình trong trạng thái "sẵn sàng" với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tự phấn đấu, rèn luyện, chủ động, tích cực, bản lĩnh, tận tâm, tận lực để công tác tham mưu, phục vụ luôn bảo đảm chính xác, kịp thời, khoa học, hiệu quả.

    Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy là dịp để mỗi cán bộ, công chức, nhân viên văn phòng cấp ủy nói chung, Văn phòng Thị ủy Sa Pa nói riêng ngoài việc phát huy truyền thống “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, tận tụy chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác”, thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên của Văn phòng Thị ủy Sa Pa bước vào giai đoạn mới, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng phải luôn đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc khoa học và nâng cao năng lực công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động để phục vụ kịp thời công việc; Tiếp tục đổi mới phương pháp và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp “cần chú trọng tham mưu về tổ chức công việc của cơ quan lãnh đạo của cấp ủy từ việc lập chương trình, thẩm định về quy trình, thủ tục, điều kiện để trình cơ quan lãnh đạo; đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu chuyên sâu về nội dung trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính…”.  Đây vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ trước mắt, lâu dài, thường xuyên Văn phòng Thị ủy. Từ đó tạo thế và lực vững chắc giúp cơ quan Văn phòng Thị ủy vươn lên hoàn thành toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và Nhân dân trong thị xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa nhất để Văn phòng cấp ủy luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc đặc biệt quan trọng, tin cậy của các cấp ủy Đảng, với truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Đây cũng là hành động cụ thể của mỗi cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Thị ủy trong việc đóng góp sức mình cùng Đảng bộ và Nhân dân thị xã xây dựng Sa Pa phát triển toàn diện, đồng bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng trong tốp đầu của tỉnh Lào Cai.

Tuyết Mai - Văn phòng Thị uỷ

Tin khác
1 2 3 4 5 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 302,311
  • Tất cả: 1,836,946