Sa Pa tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 11/11/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai.

Thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Thị ủy đã kịp thời tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; đồng thời ban hành nghị quyết số 40-NQ/HU, ngày 17/07/2017 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết phân công cho các đồng chíy viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, các chi bộ khối các cơ quan thuộc thị xã phụ trách các đảng bộ, chi bộ cơ sở định kỳ hằng tháng, quý dự sinh hoạt chi bộ dưới cơ sở, đảng ủy cơ sở được giao phụ trách, mỗi quý 1 lần dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư, theo dõi hướng dẫn sinh hoạt  chi bộ khu dân cư…và thành lập các tổ kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt của các chi đảng bộ cơ sở để kịp thời hướng dẫn việc sinh hoạt bảo đảm theo quy định.

Trên cơ sở đó, các chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, lịch sinh hoạt chi bộ được thực hiện vào thứ 3, tuần thứ hai của tháng. Qua kiểm tra và thường xuyên theo dõi cho thấy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch số 99-KH/TU của Tỉnh ủy; Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 05-HD-TU ngày 26/11/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai và Chỉ thị 47-CT/TU, ngày 11/11/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai…; thời gian 1 buổi sinh hoạt trung bình 3 đến 3,5 giờ, số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt 90% trở lên…; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, nội dung sinh hoạt phong phú, nhiều cấp ủy đã kết hợp chỉ đạo thực hiện “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…; việc điều hành của chủ trì linh hoạt, sáng tạo đúng với trình tự quy định và đảm bảo 3 tính chất sinh hoạt chi bộ tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu; số đảng viên tham gia đóng góp ý kiến trung bình 3 ý kiến/1 buổi sinh hoạt…; các đảng viên được phân công dự tại các chi bộ, đảng bộ kịp thời nắm bắt được những vấn đề nổi cộm và những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên quần chúng Nhân dân, góp ý rút kinh nghiệm cho buổi sinh hoạt kỳ sau, đồng thời báo cáo kết quả theo từng quý và đề xuất những biện pháp, giải pháp khắc phục khó khăn tồn tại góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị ủy)

 

Tin khác
1 2 3 4 5 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 302,290
  • Tất cả: 1,836,925