Thường trực Thị uỷ làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm phát triển quỹ đất; Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Sa Pa

Ngày 23/11/2021, Thường trực Thị ủy làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Sa Pa dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; tham dự có các đồng chí: Vương Trinh Quốc - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Trần Trọng Thông - UVBTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã; lãnh đạo các cơ quan: Kiểm tra, Tổ chức, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐTXD, Văn phòng Thị uỷ, Văn phòng HĐND&UBND thị xã; cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm PTQĐ và Văn phòng đăng ký đất đai thị xã.

Sau khi nghe các cơ quan trong Khối Tài nguyên báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp. Thường trực Thị uỷ đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Khối Tài nguyên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà ngành đã gặp phải trong thời gian qua. Mặc dù là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, khối lượng công việc nhiều nhưng đã tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong đó có công tác quy hoạch, giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng... 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao có lúc còn thiếu dân chủ, đoàn kết nội bộ chưa cao, công tác phát triển đảng viên trong chi bộ chưa được quan tâm kịp thời; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự nhịp nhàng, chưa chủ động, chưa quyết liệt nên hiệu quả còn thấp; một số cán bộ trong khối này còn chưa thực sự tâm huyết, chưa thể hiện bản lĩnh trong công việc; công tác tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu đề ra (cấp Giấy CNQSDĐ; quy hoạch; GPMB; quản lý quỹ đất công…).

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Thị uỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị: (1) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 26/02/2020 của Ban Thường vụ Thị uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã Sa Pa và Kế hoạch số 228/KH-UBND, ngày 29/6/2021 của UBND thị xã về triển khai 6 lĩnh vực trọng tâm tập trung chỉ đạo năm 2021; (2) Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý quỹ đất công, cấp Giấy CNQSDĐ, GPMB các dự án trọng điểm theo tiến độ đề ra; tăng cường công tác thu ngân sách, thu nợ thuế trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch; (3) thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn, phấn đấu cải thiện thứ hạng trong năm 2021 và các năm tiếp theo; trong đó đặc biệt cải thiện về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, tăng cường lòng tin của Nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp; (4) không ngừng đổi mới lề lối làm việc và phát huy tinh thần dân chủ trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị; (5) nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; (6) thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp nhịp nhàng trong quá trình tác nghiệp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 302,288
  • Tất cả: 1,836,923