Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sa Pa ban hành Chương trình công tác năm 2022

Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ngày 23/12/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sa Pa ban hành Chương trình số 26-CTr/TU về chương trình công tác năm 2022 với các nội dung: (1) Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, Thị ủy theo quy định; (2) Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 09 -NQ/TU, ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tăng tốc việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc thực hiện 15 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và các chỉ thị, nghị quyết ban hành của Tỉnh ủy, Thị ủy trong năm 2021 và 2022;

 

(3) Chỉ đạo tiếp tục rà soát, ban hành mới và sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy; chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách bảo đảm sát thực tiễn, hiệu quả; (4) Chỉ đạo thực hiện nắm, đánh giá sát đúng tình hình, phát hiện và giải quyết sớm các vấn đề mới phát sinh; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, kéo dài; (5) Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trên địa bàn năm 2022; (6) Tập trung sớm khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra qua tổng kết năm 2021; (7) Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thị ủy; nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; (8) Tổ chức các Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã năm 2022 vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12/2022; (9) Tổ chức các hội nghị khác theo chỉ đạo của Thị ủy và yêu cầu lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 232,484
  • Tất cả: 2,117,693