Chỉ tiêu kiểm tra, giám sát năm 2022

Thực hiện Thông báo số 1177-TB/TU, ngày 14/12/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu Đề án 16-ĐA/TU của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; Đồng thời thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU,  ngày 09/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sa Pa về “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã Sa Pa, giai đoạn 2020 - 2025”.

Ngày 06/01/2022, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành văn bản số 950-CV/TU về việc phân bổ chỉ tiêu kiểm tra, giám sát năm 2022 cho các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy; các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy; trong đó (1) Kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy đối với 47 tổ chức đảng trở lên; (2) Kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy đối với 413 lượt đảng viên trở lên; (3) Kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra đối với 50 tổ chức đảng; (4) Kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra đối với 50 lượt đảng viên; (5) Các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy kiểm tra, giám sát 32 lượt tổ chức đảng (trong đó Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Thị ủy mỗi đơn vị kiểm tra, giám sát 08 lượt tổ chức đảng trở lên). Căn cứ các chỉ tiêu, mục tiêu được phân bổ các cơ quan tham mưu giúp việc của Thị ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy điều chỉnh chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 cho phù hợp, đảm bảo bằng hoặc cao hơn mục tiêu, chỉ tiêu phân bổ./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 232,269
  • Tất cả: 2,117,478