Tăng cường chỉ đạo, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022)

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Ngày 11/01/2022, Thị uỷ ban hành văn bản số 957-CV/TU về việc tăng cường chỉ đạo, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022); trong đó yêu cầu (1) Các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Ban tuyên vận các phường, xã tăng cường chỉ đạo phổ biến quán triệt; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, cơ sở phường, xã, và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi theo Công văn số 940/CV/TU ngày 30/12/2021 của Thị ủy Sa Pa. 17h00’ hàng ngày, báo cáo số lượng tham gia dự thi của đơn vị mình về Thị ủy (Qua Ban Tuyên giáo Thị ủy). Hướng dẫn người dự thi tiến hành các thao tác tham gia cuộc thi: trên phần mềm: http://tuyengiao-tracnghiem.laocai.gov.vn/ và đường link Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (http://bantuyengiao.laocai.org.vn/), Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://laocai.gov.vn/), Báo Lào Cai điện tử (https://baolaocai.vn/); (2) Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông thị xã thường xuyên đưa tin, bài phản ánh việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hàng tuần cập nhật thông tin về kết quả Cuộc thi; kịp thời đưa tin, bài phản ánh về Cuộc thi; (3) Ban Tuyên giáo Thị ủy thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát, báo cáo việc tham gia dự thi của các cơ quan, đơn vị; 17h30’ hằng ngày tổng hợp báo cáo Thường trực Thị ủy để chỉ đạo kịp thời./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 232,419
  • Tất cả: 2,117,628