Công nhận mô hình, tập thể, cá nhân, người đứng đầu tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2021

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Căn cứ Quy định số 28-QĐi/TU, ngày 26/3/2016, của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Căn cứ Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 07/02/2020 của Ban Thường vụ Thị  uỷ Sa Pa về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ và xét đề nghị của Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy. Ngày 10/01/2022, Thị uỷ Sa Pa ban hành Quyết định số 461-QĐ/TU về việc Công nhận mô hình, tập thể, cá nhân, người đứng đầu tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2021; trong đó công nhận, vào sổ ghi danh cấp thị xã cho 32 mô hình, 37 tập thể, 78 cá nhân, tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2021./. 

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 232,282
  • Tất cả: 2,117,491