Bí thư Thị ủy tiếp công dân trong năm 2022

Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Căn cứ Quy chế số 02-QC/TU, ngày 06/02/2020 của Thị ủy Sa Pa về trách nhiệm của Bí thư Thị ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Ngày 05/01/2022, Thị uỷ ban hành thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Bí thư Thị uỷ trong đó: (1) Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển vào ngày làm việc liền kề kế tiếp); trường hợp đồng chí Bí thư Thị ủy có việc đột xuất không tiếp công dân theo lịch đã thông báo thì bộ phận giúp việc có trách nhiệm thông báo để tổ chức, người dân có liên quan được biết. Ngoài việc tiếp dân theo định kỳ, đồng chí Bí thư Thị ủy trực tiếp tiếp dân khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cấp trên; (2) Thời gian (Mùa hè: Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. Mùa đông: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút); (3) Địa điểm: Tại trụ sở Ban tiếp công dân thị xã Sa Pa./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 232,365
  • Tất cả: 2,117,574