Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 30

Ngày 30/8/2022, Thị ủy Sa Pa tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 30; đồng chí Phan Đăng Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ và đại diện các phòng nghiệp vụ của các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ.

(Quang cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: (1) Báo cáo kết quả công việc đã giải quyết giữa 2 kỳ hội nghị Ban Thường vụ; (2) Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022; (3) Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; (4) Dự thảo kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 138-CTr/TU ngày 19/7/2022 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn thị xã Sa Pa; (5) Báo cáo tiến độ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thông báo, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy đến ngày 15/8/2022; (6) Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; (7) Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (8) Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Lào Cai đến năm 2030; (9) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2025; (10) Công tác tổ chức cán bộ; (11) Một số nội dung quan trọng khác./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)


Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 517,946
  • Tất cả: 2,403,155