Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngay khi Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược  phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thị uỷ Sa Pa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến 17 điểm cầu với 1378 đại biểu tham dự; sau đó ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 09/11/2021 để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 -NQ/TU ngày 26/8/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tiếp tục ban hành Kế hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 07/4/2022 về Kế hoạch hoạt động năm 2022; ban hành Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025. UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 07/2/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 07/4/2022 phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU; ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường theo các lĩnh vực và một số ngành hàng chủ lực (dược liệu, chè, chăn nuôi...). Đồng thời lồng gắn việc triển khai Nghị quyết với Đề án “Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020 – 2025”…

Kết quả đến nay duy trì trồng ổn định 31 ha chè Ô Long tại phường Ô Quý Hồ (đạt 100%KH tỉnh và thị xã giao đến hết năm 2022); chuyển đổi đất kém hiệu quả triển khai trồng mới 41,5 ha cây dược liệu các loại nâng tổng số diện tích cây dược liệu các loại đến nay đạt 211,5 ha (đạt 105,75%KH tỉnh giao và đạt 96,1%KH thị xã giao đến hết năm 2022); giá trị sản xuất dược liệu trên một ha trồng đạt trên 100 triệu đồng/ha; doanh thu từ cây dược liệu trên địa bàn thị xã đạt trên 30 tỷ đồng/năm. Triển khai sản xuất chăn nuôi an toàn, chủ động phòng chống dịch bệnh; đến nay tổng đàn lợn trên địa bàn đạt 23.000 con (đạt 96%KH tỉnh giao và 91,3%KH thị xã giao đến hết năm 2022). Hiện nay các sản phẩm rau của thị xã Sa Pa thị trường tiêu thụ ổn định có giá trị (Năm 2021 triển khai sản xuất 1.640 ha rau với sản lượng đạt 31.800 tấn. 8 tháng đầu năm 2022 trồng được 791 ha rau; thu hoạch sản lượng rau đạt 22.000 tấn). Ước hết năm 2022 triển khai trồng được 1.640 ha, sản lượng đạt 31.800 tấn (đạt 100% so với mục tiêu hết năm 2022). Diện tích hoa cắt cành đến nay đạt 190 ha, hoa địa lan 96.000 chậu; diện tích sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao đạt 190 ha. Duy trì diện tích thủy sản các loại10 ha; sản lượng thủy sản hết năm 2021 đạt 560 tấn; 8 tháng đầu năm 2022 sản lượng thủy sản đạt 390 tấn, ước tổng sản lượng đến hết năm 2022 đạt 580 tấn (đạt 100% mục tiêu hết năm 2022). Duy trì 70 ha rau các loại với sản lượng 2.200 tấn được chứng nhận VietGAP; 1,5 ha nấm hữu sơ với sản lượng 700 tấn nấm đạt tiêu chuẩn hữu cơ; 50 ha cây actiso với sản lượng 2.000 tấn được công nhận thực hành nông nghiệp và thu hái tốt; 0,2 ha diện tích cá nước lạnh được chứng nhận VietGAP với sản lượng khoảng 30 tấn/năm. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao giá trị, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, thị xã đã đẩy mạnh việc triển khai Chương trình OCOP, đến nay trên địa bàn thị xã có 32 sản phẩm được chứng nhận OCOP (trong đó 08 sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao và 14 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao) Từ những kết quả trên một lần nữa khẳng định Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đi vào cuộc sống tạo tiền đề vững chắc để thị xã Sa Pa đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân.

Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thị xã Sa Pa xác định: (1) Tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 105-KH/TU ngày 09/11/2021 của Thị uỷ Sa Pa về việc thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong đó tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang trồng cây chủ lực của tỉnh và phù hợp với tiềm năng của địa phương; (2) Xác định việc duy trì và phát triển, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân địa phương để phát triển vùng nguyên liệu một cách bền vững, qua đó góp phần nâng cao đời sống cho Nhân dân; (3) Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 và Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (4) Đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng các cơ sở chế biến nông, lâm sản; (5) Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản của địa phương; tìm kiếm, thu hút các doanh nghiệp, HTX đến liên kết, ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 414,621
  • Tất cả: 2,299,830