Văn phòng Thị ủy tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

    Chiều ngày 22/9/2022, Chi bộ Văn phòng Thị ủy Sa Pa tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

    Dự Đại hội có các đồng chí Thào A Sinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thị ủy; đồng chí Vũ Đức Hòa - UV BTV Thị ủy, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thị ủy; Tham dự còn có các đồng chí đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Thị ủy; BCH công đoàn cơ quan Thị ủy và toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Thị ủy.

    Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Thị uỷ, đảng viên của chi bộ gồm các đồng chí Thường trực Thị ủy và lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng Thị ủy. Tổng số đảng viên trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 là 12 đồng chí. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự giúp đỡ trực tiếp của Thường trực Thị ủy nên chi bộ đạt được những kết quả tích cực.

    Chi bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm có 100% đảng viên trong chi bộ đăng ký làm theo Bác theo từng chuyên đề cụ thể gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được quan tâm thực hiện. Qua đó, nhận thức và hành động của cán bộ và đảng viên trong chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, hàng năm chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm đã đăng kí; duy trì tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp nên chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan Văn phòng Thị ủy tích cực đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao ý thức trách nhiệm trước nhiệm vụ chính trị được giao,… Qua đó đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Thị ủy. Với những kết quả đạt được, trong những năm qua, tập thể và nhiều cá nhân cán bộ, công chức Văn phòng Thị ủy đã được Ban Thường vụ Thị ủy, Đảng ủy cơ quan Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen.

    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thào A Sinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thị ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Văn phòng Thị ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và công tác nội chính nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động công tác của Thường trực và Ban Thường vụ Thị ủy; tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, quan tâm phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết của Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

    Với tinh thần khách quan, dân chủ, đoàn kết nhất trí cao, Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban chi ủy chi bộ khóa mới và bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ. Đồng chí Vũ Xuân Quý, Thị ủy viên, Chánh Văn phòng Thị ủy được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ cơ quan Văn phòng Thị ủy, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tuyết Mai (Văn phòng Thị ủy)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 414,470
  • Tất cả: 2,299,679