Sa Pa tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU tỉnh Lào Cai

    Sáng ngày 23/9/2022, Thị ủy Sa Pa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu dự Hội nghị

    Dự Hội nghị về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Trung Tuyến - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Phùng - Phó Ban dân tộc tỉnh Lào Cai; Về phía thị xã Sa Pa dự có đồng chí Thào A Sinh  -  Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; lãnh đạo các cơ quan đơn vị, lãnh đạo các xã, phường.

Đồng chí Vàng Bích Liên - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị

    Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TU của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thị xã, các xã, phường đã nêu cao trách nhiệm trong thực hiện quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; đưa mục tiêu, nhiệm vụ về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào chương trình, kế hoạch hoạt động của chính quyền; xây dựng, đưa các quy định của pháp luật về tuổi kết hôn, đăng ký kết hôn, cam kết không tảo hôn, thực hiện đăng ký kết hôn theo quy định…vào hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố, tiêu chuẩn gia đình văn hóa, làng bản văn hóa. Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị, thị xã đã tổ chức 56 hội nghị (chuyên đề và lồng ghép) tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đặc biệt là hậu quả, hệ lụy của việc cưới tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gây ảnh hưởng đến nòi giống, chất lượng đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút trên 3.968 lượt người tham gia. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường tổ chức 463 hội nghị với trên 22.268 lượt người tham gia; In 3000 tờ rơi, xây dựng 135 tin, bài, phóng sự; 60 băng zôn khẩu hiệu tại công sở xã và trường học; Các đơn vị trường học (khối cấp 2,3) đã tích cực tuyên truyền thông qua các hoạt động ngoại khóa với trên 8.780 lượt học sinh, phụ huynh tham gia. Chủ động nắm bắt tình hình cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan của thị xã thực hiện quản lý, xử lý, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, điển hình như xã: Tả Phìn đã xử lý hành chính 10 vụ với 7 triệu đồng, Hoàng Liên đã xử lý hành chính chính 12 vụ với 22 triệu đồng… nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn thị xã. Từ năm 2018 đến tháng 8 năm 2022 tảo hôn có 177 trường hợp, trong đó có 62 trường hợp là học sinh, chủ yếu là dân tộc Mông, Dao, độ tuổi tảo hôn trung bình từ 15-19 tuổi đối với Nam, từ 14 -17 tuổi đối với nữ. Giảm 25 trường hợp tảo hôn so với giai đoạn 2015 - 2017. Đối với hôn nhân cận huyết thống, từ năm 2018 - 2019 có 06 trường hợp hôn nhân cận huyết thống, dân tộc Mông, độ tuổi hôn nhân cận huyết thống trung bình của nam 16 tuổi, nữ 15 tuổi; từ năm 2020 đến nay không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Đối với phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con, từ năm 2018 đến nay có 100 phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con.

Đồng chí Đỗ Văn Tân - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu thảo luận tại Hội nghị

    Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị đó là: Việc tuyên truyền đến người dân vẫn còn hạn chế, vẫn còn tình trạng tảo hôn diễn ra, tình trạng phụ nữ sinh con dưới 18 tuổi vẫn còn… đồng thời bàn phương hướng để giảm tình trạng tảo hôn trên địa bàn, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm...

Đồng chí Nguyễn Trung Tuyến - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Tuyến - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao việc tổ chức hội nghị tổng kết của thị xã. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt làm được, chưa làm được trong quá trình thực hiện chỉ thị 33-CT/TU của Sa Pa. Đồng chí đề nghị cấp uỷ chính quyền trên địa bàn chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần cụ thể và quyết liệt, tuyên tuyền đến người dân bằng nhiều phương pháp tạo dư luận và ứng xử cộng đồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu kết luận Hội nghị

    Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy để nâng cao hơn nữa việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đồng chí đề nghị các ban ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau: Ban Dân vận Thị ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu, tổng hợp các ý kiến tham luận của các đại biểu để bổ sung vào báo cáo; UBND thị xã căn cứ kết luận của hội nghị này tiếp tục cân đối, bố trí ngân sách tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị; UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, từng thành viên trong công tác tham mưu, công tác tuyên truyền, vận động người dân cải tạo các tập tục lạc hậu,  phòng chống tảo hôn và hôn nhân cẩn huyết thống, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; Đảng ủy các xã, phường tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị số 33 của Tỉnh ủy đến cán bộ, người dân cùng thực hiện.

Hồng Hải (Trung tâm VH, TT - TT thị xã)
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 517,864
  • Tất cả: 2,403,073