Kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã Sa Pa

    Ngày 17/10/2022, Hội đồng nhân dân thị xã Sa Pa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 ( giải quyết các công việc phát sinh). Dự Kỳ họp, có các đồng chí Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo các xã, phường cùng các đại biểu HĐND thị xã Sa Pa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự kỳ họp

     Đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Lê Mạnh Hảo - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, đồng  chủ trì Kỳ họp.

      Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa  nêu rõ: Tại kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã đã thông qua 03 nghị quyết về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn vốn đầu tư phát triển) và (nguồn vốn sự nghiệp) giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025; làm căn cứ để UBND thị xã triển khai thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình triển khai có một số khó khăn, vướng mắc, một số danh mục cụ thể cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trên cơ sở xem xét đề nghị của UBND thị xã, Thường trực HĐND thị xã quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) để xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã theo luật định.

    Để hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp các đại biểu HĐND cần  nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ nội dung các báo cáo, tờ trình, kế hoạch…đồng thời, trên cơ sở thực tiễn của địa phương, đơn vị tích cực, chủ động tham gia bổ sung, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, kế hoạch để Nghị quyết của HĐND thị xã được thông qua đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần quyết định vào thành công Kỳ họp.

     Tại  Kỳ họp các đại biểu HĐND thị xã đã đánh giá, xác định việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;  điểu chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội đối với các tờ trình của UBND thị xã.

Đồng chí Vương Trinh Quốc - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại kỳ họp

     Kỳ họp cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận tham gia vào các nội dung trình tại Kỳ họp; làm rõ một số vấn đề đại biểu thảo luận. Trên cơ sở đó, Kỳ họp đã thông qua 4 Nghị quyết về phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 công trình: Phòng khám đa khoa khu vực xã Mường Bo, thị xã Sa Pa và chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường du lịch Tả Van - Lao Chải thị xã Sa Pa; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG nguồn vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thị xã Sa Pa.

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận kỳ họp

    Kết luận tại Kỳ họp, đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã  ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, nỗ lực, cố gắng của UBND thị xã và các cơ quan hữu quan trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện và những kết quả quan trọng đã đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được; tích cực đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Giao UBND thị xã ban hành ngay kế hoạch điều chỉnh, phân khai chi tiết các nội dung dự án các chương trình mục tiêu; giao, phân bổ vốn và chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện ngay để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn năm 2022; trong đó: giải ngân nguồn vốn sự nghiệp xong trước 31/12/2022 và nguồn vốn đầu tư phát triển xong trước 31/01/2023.

   Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được giao làm đại diện chủ đầu tư dự án, chính quyền các cấp trong việc quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu. Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã, các vị đại biểu HĐND thị xã, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN thị xã tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND đã được thông qua tại kỳ họp. Huy động và lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư có trọng điểm, tránh việc đầu tư không phát huy hiệu quả... 

Lê Hưng - Trung tâm VH, TT - TT thị xã
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 517,959
  • Tất cả: 2,403,168