Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn tại Sa Pa

    Sáng 22/11/2022, tại thị xã Sa Pa, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, năm 2022. Tham gia có gần 100 đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo và quy chế dân chủ thị xã; Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường.

Các đại biểu dự lớp tập huấn

    Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Trung Tuyến, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đã trao đổi nội dung các chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; vai trò công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, kỹ năng xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Bên cạnh đó tại buổi tập huấn cũng đã trao đổi về tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác Dân vận, qua đó một lần nữa khẳng định, Đảng ta đã hết sức coi trọng công tác Dân vận. Điều đó đã được thể hiện một cách nhất quán trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Thông qua công tác Dân vận, Đảng đã phát huy cao độ sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên động lực to lớn đưa sự nghiệp cách mạng không ngừng phát triển. Cùng với công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, những năm qua công tác Tuyên vận và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại thị xã Sa Pa luôn thể hiện được vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Trung Tuyến, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai triển khai các nội dung tại lớp tập huấn

    Qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm thêm những quan điểm, quy định mới của Đảng, những kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ trong lãnh đạo thực hiện công tác dân vận tại cơ sở.

Bùi Liêm (Trung tâm VH, TT - TT thị xã)
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 518,077
  • Tất cả: 2,403,286