Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên vận năm 2022

    Sáng ngày 15/7/2022, tại xã Hoàng Liên, Thị ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên vận năm 2022. Dự có đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư thường trực Thị ủy; đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, ,Giám đốc Trung tâm Chính trihj thị xã; lãnh đạo và cán bộ phụ trách Ban tuyên vận, tổ tuyên vận các xã, phường, thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, ,Giám đốc Trung tâm Chính trihj thị xã thông qua báo cáo kết quả công tác tuyên vận 

    Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đánh giá của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy về kết quả công tác tuyên vận từ sau Hội thảo khoa học “ Nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên vận trên địa bàn thị xã Sa Pa” được tổ chức tháng 11/2021 tại xã Mường Hoa. Cũng tại Hội nghị các đại biểu đến từ các xã, phường cùng nhau tham luận các nội dung như: Việc cập nhật thông tin thời sự, biên tập nội dung, đề cương phục vụ hội nghị tuyên vận hàng tháng; Hoạt động của các tổ tuyên vận, thực trạng và giải pháp; Công tác tham mưu của Phó ban tuyên vận chuyên trách, thực trạng và giải pháp; Việc đánh giá chấm điểm, xếp loại chi bộ về công tác tuyên vận ở cơ sở; Vai trò tham mưu của Phó ban tuyên vận là Phó Chủ tịch UBND trong công tác tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên vận về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương; Xác định mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận gắn với việc vụ thể hóa nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng; xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.

Đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu kết luận Hội nghị

    Phát biểu kết luận tại Hội nghị tập huấn đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chỉ rõ công tác tuyên vận là nhiệm vụ thường xuyên; là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; sự tham gia của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với tuyên truyền, vận động đến các thôn, tổ dân phố, đặc biệt là các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã, trong việc thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những định hướng, quyết sách của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên vận trên địa bàn thị xã cần phải thực hiện những việc sau: Một là, khẳng định quan điểm công tác tuyên vận là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở; trong đó nòng cốt là cấp ủy, người đứng đầu, đặc biệt chú trọng và nâng cao tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo; Hai là, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cụ thể là đồng chí Bí thư đảng ủy (Trưởng ban tuyên vận) và vai trò tham mưu của Phó ban tuyên vận chuyên trách trong việc triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, kế hoạch tuyên vận; Ba là, nhân tố con người đóng vai trò tiên quyết trong mọi hoạt động, công việc của đời sống xã hội; Bốn là, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng xây dựng báo cáo tuyên vận, kỹ năng tự đánh đánh giá, xếp loại công tác tuyên vận theo Quy định số 60-QĐ/TU; Năm là, việc xây dựng kế hoạch tuyên vận phải thể hiện rõ được mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, cách thức tổ chức thực hiện;  Sáu là, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hội nghị tuyên vận hằng tháng theo đúng lịch đã đăng ký, hoạt động tuyên vận hằng tháng bảo đảm nội dung theo Quy định số 60-QĐ/TU, bám sát hướng dẫn tuyên truyền, tài liệu hằng tháng của Ban Tuyên giáo Thị ủy; Bảy là, nội dung của hội nghị tuyên vận phải đảm đủ 02 nội dung chính gồm: Thông tin tình hình thời sự chính trị, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cần có sự chắt lọc, sát với thực tiễn ở sơ sở; Tám là, lấy kết quả, chuyển biến của công tác tuyên vận là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng ủy phường, xã; người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao thực hiện công tác tuyên vận.

    Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm bổ sung thông tin, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên vận ở cơ sở về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác tuyên vận trong tình hình mới. Qua đó, thấy được tầm quan trọng của công tác tuyên vận, đồng thời vận dụng hiệu quả hơn trong quá trình công tác tại địa phương, đơn vị. Lớp tập huấn cũng là dịp để cán bộ tuyên vận được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

    Trước đó xã Hoàng Liên cũng đã tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 7/2022.

Hồng Hải (Trung tâm VH, TT - TT thị xã)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 373,558
  • Tất cả: 2,258,767