Kiểm tra tình hình thực hiện Công tác Tuyên giáo và Công tác Dân vận tại xã Thanh Bình

    Vừa qua Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Ban Dân vận Thị ủy kiểm tra công tác Tuyên giáo và công tác Dân vận tại xã Thanh Bình. Đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã - Trưởng đoàn kiểm tra; đồng chí Vù A Súa - Thị ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy - Phó đoàn kiểm tra; cùng đi có các đồng chí chuyên viên BTG Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy.
    Tiếp và làm việc với đoàn về phía xã Thanh Bình có đồng chí Chảo Láo Lủ - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí trong BTV đảng ủy xã.

Quang cảnh buổi làm việc

    Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Thanh Bình đã báo cáo tình hình thực hiện công tác Tuyên giáo và công tác Dân vận năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Công tác Tuyên giáo và công tác Dân vận tại địa phương được thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy xã luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao. Đảng ủy xã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Quy chế của Đảng. Từ năm 2021 đến nay xã đã xây dựng, ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền năm, giai đoạn và Kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thị xã. 
    Đối với công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. 

     Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại được các thành viên của Đoàn đặt ra như: trong công tác tuyên truyền; Công tác khoa giáo; văn hóa - văn nghệ; Công tác Giáo dục Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng; Công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng xã nông thôn thôn mới,… chưa  thực hiện có hiệu quả. 

    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vù A Súa - Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thị ủy lưu ý thời gian tới xã Thanh Bình cần chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 -  2025 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, gắn với phong trào thi đua ở địa phương.

Đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận 

 
    Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả mà xã Thanh Bình đạt được trong Công tác Tuyên giáo và công tác Dân vận, đồng thời nhấn mạnh Công tác Tuyên giáo là công tác mà cả hệ thống Chính trị cùng thực hiện; địa phương cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại để công tác tuyên giáo của địa phương ngày càng phát huy vai trò tuyên truyền, định hướng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó xây dựng Kế hoạch công tác Tuyên giáo, Phân công, phân nhiệm cho thành viên Ban Thường vụ đảng ủy xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; thành lập đội ngũ Tuyên truyền viên của xã tuyên truyền, định hướng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; rà soát lại việc đăng ký học tập làm theo Bác tại các Chi bộ; Đồng thời cần quan tâm hơn nữa trong bố trí đội ngũ cán bộ tuyên giáo đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, chuyên môn, nghiệp vụ… để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng, chính trị của Đảng bộ xã ngày càng cao trong tình hình mới../.Minh Hải - BTG Thị ủy
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 518,033
  • Tất cả: 2,403,242