Kiểm tra công tác Tuyên giáo tại chi bộ phòng GD&ĐT thị xã và Chi bộ Trung tâm VH, TT - TT thị xã

    Ngày 22/11/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Thị ủy do đồng chí Phùng Mạnh Khang, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2021 và 9 tháng năm 2022 đối với chi bộ phòng GD&ĐT thị xã và Chi bộ Trung tâm VH, TT - TT thị xã.

    Tại buổi kiểm tra tại 2 chi bộ  Đoàn kiểm tra đã được nghe đại diện lãnh đạo các chi bộ báo cáo kết quả công tác tham  mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2021 và 9 tháng năm 2022, theo đó: 2 chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”,  Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Các hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, ngày lễ lớn của của Đảng, của đất nước và của tỉnh, của thị xã; nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trọng tâm và công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được 2 chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai đồng bộ; Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ngày một chú trọng, góp phần làm thất bại các diễn biến “âm mưu hòa bình” của các thế lực thù địch; Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai kịp thời, đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của cấp trên…

   Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Công tác Tuyên giáo của 2 chi bộ, để 2 chi bộ kịp thời khắc phục triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại chi bộ phòng GD&ĐT thị xã

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Mạnh Khang, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy làm Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà 2 chi bộ đã đạt được trong công tác Tuyên giáo thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra cũng đã nhất trí với một số tồn tại mà trong báo cáo và các ý kiến của các đồng chí thành viên đã nêu. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới 2 chi bộ sớm khắc phục và tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các văn bản của Trung ương, địa phương kịp thời (nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng), nghiêm túc, hiệu quả; triển khai đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, xem đây là việc làm thường xuyên, hàng ngày. Về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: tiếp tục phát huy, nhân rộng cá nhân, tập thể tiêu biểu nhưng phải thật sự thiết thực, hiệu quả. Chủ động nắm bắt tư tưởng, DLXH; kịp thời định hướng dư luận hiệu quả; thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Minh Hải - BTG Thị ủy
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 517,861
  • Tất cả: 2,403,070