Kiểm tra tình hình thực hiện Công tác Tuyên giáo tại xã Tả Van

    Sáng ngày 23/11/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Thị ủy do đồng chí Phùng Mạnh Khang, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2021 và 9 tháng năm 2022 tại xã Tả Van.

    Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Sì Văn Cang - Bí thư đảng ủy xã, các đồng chí trong BTV, BCH đảng bộ xã Tả Van.

Quang cảnh buổi kiểm tra

      Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã đã báo cáo tình hình thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Công tác Tuyên giáo tại địa phương được thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy xã luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao. Đảng ủy xã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Quy chế của Đảng. Từ đầu năm đến nay xã đã xây dựng, ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền năm, giai đoạn và Kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thị xã. Công tác tuyên truyền; Công tác khoa giáo; văn hóa – văn nghệ; Công tác Giáo dục Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng; Công tác xây dựng tổ chức bộ máy làm công tác tuyên vận được thực hiện có hiệu quả.

     Sau khi kiểm tra hồ sơ thực tế các thành viên trong Đoàn Kiểm tra đề nghị xã làm rõ thêm một số nội dung trong công tác tuyên giáo như: việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác tuyên truyền triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; việc nắm bắt dư luận xã hội; kết quả sử dụng tài liệu, ấn phẩm của Đảng gồm: Báo Nhân Dân, Báo Lào Cai, Tạp chí Cộng Sản…

Đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận  

    Phát biểu tại buổi kiểm tra đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả mà xã Tả Van đạt được trong Công tác Tuyên giáo, đồng thời nhấn mạnh Công tác Tuyên giáo là công tác mà cả hệ thống Chính trị cùng thực hiện; địa phương cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại để công tác tuyên giáo của địa phương ngày càng phát huy vai trò tuyên truyền, định hướng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh hơn nữa việc chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng internet. Cùng với đó xây dựng Kế hoạch công tác Tuyên giáo, phân công, nhiệm vụ cho thành viên ban tuyên vận xã đến thôn tuyên truyền, định hướng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; rà soát lại việc đăng ký học tập làm theo Bác tại các Chi bộ; Đồng thời cần quan tâm hơn nữa trong bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng Đảng ủy đảm bảo nâng cao chất lượng, chuyên môn, nghiệp vụ… để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng, chính trị của Đảng bộ xã ngày càng cao trong tình hình mới.

Minh Hải - BTG Thị ủy
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 517,992
  • Tất cả: 2,403,201